Maak kennis met logopedist Betty van Eeten

Zondag 6 maart is het de Dag van de Logopedie. Speciaal voor deze gelegenheid vroegen wij één van onze collega’s hoe het is om als logopedist bij Pento te werken. En wat het werk bij Pento zo speciaal maakt. Maak kennis met Betty van Eeten, logopedist Vroegbehandeling bij Pento locatie Amersfoort en Ede.

Waar werk je?

Ik werk nu al 8 jaar als logopedist Vroegbehandeling bij Pento in Amersfoort en Ede. Ik werk in twee teams: het TOS (taalontwikkelingsstoornis) team waar we kinderen met taal-spraakproblematiek behandelen. En het auditieve team waar ik gezinnen met een slechthorend of doof kind in de thuissituatie begeleid.

Waarom heb je ooit voor logopedie gekozen?

In 1984 ben ik in Groningen met de studie Nederlands begonnen, omdat ik taal als communicatiemiddel interessant vond. Ik was vooral nieuwsgierig naar wat er verkeerd kan gaan bij taal en wat daar aan te doen is. Daarna ben ik de opleiding logopedie gaan doen. En dat was precies wat bij me paste.

Waarom ben je bij Pento gaan werken?

Ik verhuisde met mijn gezin van het Westen naar de Veluwe. Ik liet in het Westen een hele mooie baan achter in de kinderrevalidatie. Ik dacht dat ik nooit meer zo’n fijne werkplek zou vinden. Maar dat had ik verkeerd: wat ben ik blij dat ik bij Pento ben gekomen! In deze baan heb ik direct contact met kinderen én met hun ouders. De rol van de ouders neemt hierbij een centrale plek in. Dat contact met zowel ouders als kinderen, is heel bijzonder én essentieel in ons werk! Daarnaast vind ik het werken in een multidisciplinair team heel prettig. Samen geven we de behandeling vorm en we kunnen altijd bij elkaar terecht voor overleg.

Hoe ziet je team eruit? Met wie werk je samen?

Mijn team van de peuterbehandelgroep TOS bestaat uit twee logopedisten, twee pedagogisch begeleiders, een behandelcoördinator/orthopedagoog, een maatschappelijk werker, een PPG-er, een teamondersteuner en een teamleider. Ook is er een gebarendocent aan onze groep verbonden. Zij schoolt ons doorlopend in Nederlands met Gebaren en geeft ook de ouders van de kinderen les in gebaren. De kinderen komen tot hun 4e jaar bij ons op de groep. De taakverdeling van de logopedisten kan per locatie binnen Pento verschillend zijn. Bij ons doet de ene logopedist de onderzoeken en de individuele behandeling, de ander behandelt op de groep.

Bij mijn auditieve team werken 6 logopedisten: als gezinsbegeleider en/of logopedist op de peuterbehandelgroepen. We hebben twee groepen: één voor de jonge kinderen vanaf 1,6 jaar en één voor de oudere kinderen van 3 tot 4 jaar. Die laatste groep bereidt de kinderen voor op de overstap naar de basisschool. De gezinsbegeleiders begeleiden ouders bij het wennen aan de hoortoestellen of CI’s (cochleair implantaten). Ook ondersteunen zij ouders in hoe zij hun kind kunnen helpen bij zijn/haar hoor- en communicatieve ontwikkeling. Zo kijken we samen naar wat belangrijk is voor hun slechthorende of dove kind.

In onze ondersteuning betrekken we ook mensen uit de nabije omgeving van het kind. Denk bijvoorbeeld aan familie en vrienden. Zo verzorgen we aanvullend informatieavonden over visuele (ondersteuning van) communicatie en over doof of slechthorend zijn. Daarnaast geven we informatie en gerichte adviezen aan bijvoorbeeld de oppas, peuteropvang of kinderdagverblijven. Hierbij kijken we samen naar wat het kind nodig heeft en voorzien we ook in cursussen als dat nodig is. Verder doet de gezinsbegeleider ook logopedisch onderzoek om het kind te kunnen volgen in zijn/haar taal-spraakontwikkeling.

In dit auditieve team werken verder nog pedagogisch begeleiders op de groepen, gebarendocenten, een behandelcoördinator/orthopedagoog, een maatschappelijk werker, een PPG-er, een teamondersteuner en een teamleider. We werken natuurlijk nauw samen met de collega’s van ons Audiologisch Centrum.

Welke cliënten komen het vaakst bij jou?

Ik werk in het team Vroegbehandeling, dus ik werk met kinderen en hun ouders. Meestal zijn dat kinderen van 0 tot 4 jaar, maar soms kom ik ook bij oudere kinderen bij wie de hulpvraag toch bij ons past. Het komt regelmatig voor dat er bij een kind ook sprake is van andere problematiek, bijvoorbeeld wanneer het gehoorprobleem onderdeel is van een syndroom of ziektebeeld. Soms is er een groot aantal professionals betrokken bij een kind. Het is dan belangrijk om goed af te stemmen en met ouders eventueel keuzes te maken in de begeleiding.

Hoe ziet een typische werkdag voor jou eruit?

Op een gezinsbegeleidingsdag check ik eerst mijn mail en bereid ik de huisbezoeken van die dag voor. Ik zoek de spullen bij elkaar waarmee ik in het gezin aan de slag ga om dingen te observeren, uit te proberen en te laten zien. Denk aan speelgoed dat geluid maakt of taal stimuleert bijvoorbeeld instrumenten of boekjes. Voor mijn huisbezoeken rijd ik heel wat kilometers. Soms doe ik mijn administratie op ons kantoor in Amersfoort, maar meestal werk ik thuis op mijn laptop. Ik plan voor een groot deel mijn eigen agenda wat dat betreft. Voor multidisciplinair overleg, gebarenscholing en intervisie ga ik naar Amersfoort. Dat is fijn, want daar ontmoet ik mijn collega’s.

Op mijn behandelgroep-dag ben ik ongeveer om half 9 op de groep. We starten samen met alle collega’s met het doornemen van de planning en bijzonderheden voor die dag. Ik neem de kinderen mee voor individuele logopedie, maar doe ook vaak indirecte logopedie met een ouder en kind samen. Daarbij leer ik de ouder hoe hij/zij het kind kan stimuleren in de taal-spraakontwikkeling. Ik coach de ouder in het toepassen van dezelfde taalstimulerende technieken die wij op de groep gebruiken. Zo doen we het samen, ervaart de ouder wat hij/zij zelf kan doen voor het kind en wat dat voor effect heeft! We bekijken altijd samen met ouders welke behandeling het beste bij hen past.

Waar ben je trots op in je werk?

Ik ben heel erg trots op hoe wij ons bij de vroegbehandeling altijd volledig inzetten om samen met ouders de kinderen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Een band opbouwen met ouders en ouders betrokken maken en houden bij de behandeling is zo belangrijk! Daar komt gelukkig steeds meer aandacht voor in mijn werkveld. Op de TOS behandelgroep gebruiken we nu ImPACTOS voor de indirecte logopedie: een methodiek die ontwikkeld is door onze linguïst Margo Zwitserlood. Ik heb vanuit de groep meegewerkt aan de pilot waaruit het definitieve programma is voortgekomen. Het is geweldig om nu te zien wat de methode oplevert voor ouders en kinderen.

Wat vind je het leukste aan je werk?

Het leukste en mooiste aan mijn werk vind ik het werken met steeds weer andere kinderen en ouders. Geen mens is hetzelfde, geen verhaal is hetzelfde. Ik werk sinds 1991 als logopedist, heb zes verschillende werkkringen gehad (met kinderen en volwassenen) en het is altijd boeiend geweest. Het heeft me altijd zo veel voldoening gegeven. Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze voor logopedie en nooit overwogen om wat anders te gaan doen.

Wat zijn nieuwe ontwikkelingen in je werk?

TOS is lang een veel te onbekende stoornis geweest, waardoor vroege onderkenning niet altijd plaatsvindt en er belangrijke tijd verloren kan gaan voor een kind. Gelukkig komt TOS wel steeds meer in de belangstelling. Er wordt veel onderzoek gedaan en de resultaten worden uitgedragen in artikelen en op congressen en lezingen. We weten dat therapie helpt, dat ouderparticipatie helpt en op welke manieren we dat aan kunnen pakken. Ik merk dat vooral ouderparticipatie nu veel in de belangstelling staat en verwacht dat het accent in de behandeling nog meer die kant op zal schuiven.

Wat is het grootste misverstand dat er bestaat over jouw werk of jouw werkgebied?

Toen ik begon met de opleiding wisten veel mensen niet wat logopedie was: ‘Iets met voeten? Of ben je een praatjuf, die je leert hoe je netjes moet praten?’ Nu wordt het steeds meer bekend. Logopedisten werken op zoveel verschillende plekken: op scholen, in ziekenhuizen, revalidatiecentra, in de vrije vestiging, zang- en acteeropleidingen, etc.

Een misverstand over taalontwikkelingsstoornissen is dat mensen denken dat een kind het vanzelf wel in zal halen. Dat het gewoon wat tijd nodig heeft. Terwijl op tijd (vroeg!) ingrijpen zo belangrijk is voor de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Nog een ander misverstand: ouders en familieleden zijn soms bang dat een kind niet gaat praten als we gebaren gebruiken in de communicatie met het kind. Het is zo belangrijk dat een kind ervaart en leert hoe het zich kan uiten. Dit kan op allerlei verschillende manieren en niet alleen met gesproken taal. Gebaren belemmeren een kind niet om te gaan praten, maar helpen bij het kind juist om de gesproken taal uit te lokken. Het wordt zo gemakkelijker gemaakt.

Waarom zou iemand voor logopedie moeten kiezen?

Kies voor logopedie als je graag met mensen wil werken, je geïnteresseerd bent in taal en communicatie en wat daarin fout kan gaan. Het mooie van logopedie is dat er vele verschillende werkplekken zijn en dat je met veel verschillende doelgroepen kunt werken. Wat dat betreft is het een heel breed vakgebied en zijn er heel veel mogelijkheden.

Waarom is het werken als logopedist bij Pento juist zo leuk?

Bij Pento heeft een logopedist de mogelijkheid om veel verschillende werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld als logopedist bij het Audiologisch Centrum, bij de Vroegbehandeling Auditief of TOS, op een peuterbehandelgroep, of als gezinsbegeleider bij gezinnen thuis. Er is veel kennis en ervaring in huis die we onderling uitwisselen. Bovendien krijgen we goede scholingsmogelijkheden om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen ons werkveld. Als gezinsbegeleider worden we bijvoorbeeld geschoold als Video Home Trainer, een heel waardevolle methode binnen ons pakket.

Binnen de organisatie ontwikkelen we ook zelf projecten vanuit het Pentolab. Dit is een speciaal initiatief binnen Pento waar nieuwe ideeën door onze eigen collega’s verder ontwikkeld worden. Zo is binnen PentoLab door twee van mijn collega’s bijvoorbeeld Fonobomb ontwikkeld: een methode om de auditieve en fonologische ontwikkeling van kinderen met een auditieve beperking te stimuleren. Die methode gebruiken we nu volop en mijn collega’s geven scholing aan logopedisten in heel Nederland!

Welke tips zou jij aan andere logopedisten meegeven?

De logopedisten die ik op congressen en in mijn werk tegenkom zijn doorgaans mensen met hart voor hun werk. Zij hebben een grote betrokkenheid en nieuwsgierigheid voor wat er in hun werkveld gebeurt. Ik hoef dus geen tips te geven, zij houden de ontwikkelingen zelf wel bij!

Wat ik in al die jaren wel heb ervaren is dat er altijd nieuwe ontwikkelingen zijn. En dat je daar voor open moet blijven staan. Achterover leunen en blijven hangen in wat je ooit geleerd hebt, is geen optie. Maar die continue vernieuwing maakt het werk als logopedist juist zo mooi!

Ook bij Pento werken als logopedist?

Kijk bij ‘werken bij Pento’ voor de actuele vacatures. Of stuur een open sollicitatie naar hrm@pento.nl.

Share Button