Kosten en vergoedingen

Dyslexienetwerk Pento onderzoekt en behandelt alleen kinderen die onder de vergoede dyslexiezorg vallen. Dat betekent dat uw kind aan een aantal criteria moet voldoen voordat de behandeling kan worden gestart. Hij of zij moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Hij of zij heeft al minimaal zes maanden intensieve begeleiding gehad bij problemen op het gebied van technisch lezen of technisch lezen en spellen;
  • Ondanks deze hulp houdt uw kind een grote achterstand op het gebied van technisch lezen of technisch lezen en spellen. Voor beide groepen geldt als voorwaarde dat het woordlezen op de laatste drie hoofdmeetmomenten bij de laagste 10% scoort (V- scores of E-scores).
  • Er is geen sprake van een algemeen (breder) leerprobleem, brede neurologische problematiek en van ernstige zintuiglijke problematiek.
  • Als er sprake is van een bijkomende stoornis kan een kind in aanmerking komen voor de vergoede dyslexiezorg, onder de voorwaarde dat de andere vastgestelde stoornis niet de oorzaak of in grote mate van invloed is op het leren en dat er geen belemmerende factoren aanwezig zijn voor de uitvoerbaarheid van de dyslexiebehandeling. 

Op www.nkd.nl vindt u meer informatie over de criteria voor vergoede dyslexiezorg. De vergoeding van dyslexiezorg gaat via de gemeente. Dyslexienetwerk Pento heeft contracten met vrijwel alle gemeenten in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.