Kosten en vergoedingen

Dyslexienetwerk Pento onderzoekt en behandelt alleen kinderen die onder de vergoede dyslexiezorg vallen. Dat betekent dat uw kind aan een aantal criteria moet voldoen voordat de behandeling kan worden gestart. Hij of zij moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Hij of zij heeft al minimaal zes maanden intensieve begeleiding gehad bij problemen op het gebied van technisch lezen of technisch lezen en spellen;
  • Ondanks deze hulp houdt uw kind een grote achterstand op het gebied van technisch lezen of technisch lezen en spellen.

Op www.nkd.nl vindt u meer informatie over de criteria voor vergoede dyslexiezorg. De vergoeding van dyslexiezorg gaat via de gemeente. Dyslexienetwerk Pento heeft contracten met vrijwel alle gemeenten in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.