Begeleiding volwassenen

Pento biedt begeleiding aan slechthorende volwassenen. Een maatschappelijk werker bijvoorbeeld kan een slechthorende begeleiden om zo goed mogelijk met zijn of haar handicap te leren omgaan. Voorlichting aan de omgeving (familie, vrienden, collega’s) is daarbij van groot belang. Hierbij kan de ‘Hearing Loss Sound Like’ app een hulpmiddel zijn. Meer informatie over maatschappelijk werk bij het audiologisch centrum leest u in deze folder.

Begeleiding bij het functioneren
De aandacht gaat vooral uit naar de aard van de aandoening (slechthorendheid, tinnitus, hyperacusis) en de gevolgen daarvan voor het functioneren. Of dat nu thuis, in een leersituatie, op het werk of bij het uitoefenen van hobby’s is. Bovendien geeft Pento in de hoorinfotheek adviezen over hulpmiddelen, zoals ringleiding, deurbelsignalering, een aangepaste telefoon of een speciale wekker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het audiologisch centrum in uw regio.