Gehooronderzoek bij volwassenen

Wanneer er sprake is van klachten aan het gehoor kunt u een gehooronderzoek laten uitvoeren, een zogeheten audiometrisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt de mate van slechthorendheid gemeten.

Audiometrie is een manier om gehooronderzoek te doen. Er zijn twee vormen van audiometrie:

  • Toonaudiometrie staat ook wel bekend als de ‘piepjestest’. Via een hoofdtelefoon krijgt u geluiden te horen op verschillende sterktes en frequenties (toonhoogtes). U geeft vervolgens aan of u het geluid heeft gehoord.  De onderzoeker noteert in een audiogram (grafiek van het gehoor) welke geluiden nog net worden gehoord. Op deze manier wordt het gehoor zo nauwkeurig mogelijk gemeten.
  • Bij spraakaudiometrie krijgt u via de hoofdtelefoon een groot aantal woorden van verschillende geluidssterktes te horen. U zegt deze woorden zo nauwkeurig na. Hiermee bepalen we welke beperkingen er zijn in het verstaan van spraak.