Welke hoortoestellen zijn er?

Wanneer u het advies krijgt om hoortoestellen te proberen, gaat u naar een audicien. Die levert de hoortoestellen en begeleidt u tijdens de proefperiode. U heeft de mogeljkheid om meerdere toestellen enige weken op proef te gebruiken. Na de proefperiode volgt er in de meeste gevallen een controle op het audiologisch centrum. Pas als de proef goed is verlopen en u precies weet wat voor u het meest geschikte hoortoestel is, koopt u het hoortoestel.

Aanvraag vergoeding voor buitencategorie hoortoestel
De Pento richtlijn voor de aanvraag voor vergoeding van hoortoestellen die niet in de hoortoestellendatabase zijn opgenomen (“buitencategorie” hoortoestellen) is als volgt:

De Audiologische Centra van Pento conformeren zich aan de regels voor functiegericht voorschrijven van hoorhulpmiddelen en de daarbij behorende regelgeving en indeling in categorieën van hoortoestellen. Wij schrijven dan ook in regel hoortoestellen voor die opgenomen zijn in de hoortoestellendatabase (categorieën 1 t/m 5).

In uitzonderingsgevallen zijn deze “binnencategorie” hoortoestellen functioneel onvoldoende. Het Audiologisch Centrum heeft dan de mogelijkheid om vergoeding voor “buitencategorie” hoortoestellen aan te vragen. De (meeste) zorgverzekeraars hebben in hun voorwaarden opgenomen dat bij een door ons goed onderbouwde aanvraag vergoeding wordt verleend. Hierbij worden door zorgverzekeraars nog wel verschillende criteria en spelregels gehanteerd.

Op grond van onze expertise en de eisen die zorgverzekeraars stellen, hanteren wij de volgende voorwaarden om een vergoedingsverzoek in te dienen:

  • Tenminste twee hoortoestellen uit categorie 5 zijn onder begeleiding van het Audiologisch Centrum uitgeprobeerd.
  • Bij controle op het Audiologisch Centrum is gebleken dat de “binnencategorie” toestellen functioneel onvoldoende zijn.
  • De resultaten van de verschillende geteste toestellen zijn, bij optimale instelling, vastgelegd d.m.v. spraakaudiometrie, vragenlijsten (b.v. COSI of AVL) en eventueel andere relevante testen.
  • Een door het Audiologisch Centrum voorgeschreven “buitencategorie” hoortoestel geeft een significant beter resultaat dan de geteste “binnencategorie” hoortoestellen.

Als u reeds (via de audicien) een proef met een “buitencategorie” hoortoestel heeft afgerond,  is er niet voldaan aan de voorwaarden volgens punt 3. Het Audiologisch Centrum kan in dit geval geen verzoek voor vergoeding voor u indienen.

BCD/BAHA
De letters BCD staan voor Bone Conduction Device, BAHA is een merknaam en staat voor Bone Anchored Hearing Aid ofwel het ‘bot-ankerhoorapparaat’. Ondanks de moeilijke naam is de BCD een heel gewoon hoortoestel. BCD-toestellen bieden hun geluid rechtstreeks aan het slakkenhuis aan, dwars door het bot achter het oor. Voor deze toestellen brengt een kno-arts een speciaal boutje in het bot achter het oor aan. Daarop wordt een trilblokje vastgeklikt. Het geluid gaat via het trilblokje naar uw schedel en bereikt zo het slakkenhuis.Een BCD kan een alternatief zijn voor slechthorenden die om verschillende redenen geen ‘gewoon’ hoortoestel kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld bij chronische oorontstekingen, dichte of vernauwde gehoorgang of een niet aangelegde gehoorgang. Laat u over de mogelijkheden van de BCD voorlichten door uw kno-arts of audioloog.

Hoorinfotheek
In de Hoorinfotheek vindt u hulpmiddelen voor slechthorenden en doven. U kunt een bezoek brengen om alle hulpmiddelen te bekijken en uit te proberen. De adviseur kan u informatie en advies geven. U vindt een Hoorinfotheek op verschillende locaties van Pento.