Luisterproblemen bij kinderen

Met luisterproblemen bedoelen we moeilijkheden bij het opnemen van gesproken taal.

Welke klachten kunnen er zijn?

 • Het kind vraagt vaak om herhaling.
 • Het kind wil de televisie/tablet erg hard zetten.
 • In een rumoerige omgeving (bijvoorbeeld in de klas of in het zwembad) verstaat het kind slecht en verliest het snel de aandacht.
 • Gesproken opdrachten lijken niet goed door te dringen tot het kind.
 • Het kind neemt gesproken lesstof niet goed op.

Deze problemen kunnen thuis, op school of bij de logopedist opvallen. In sommige gevallen wordt het kind hierdoor belemmerd bij zijn schoolprestaties.

Waar komen de klachten vandaan?
Bij het verwerken van auditieve informatie spelen de volgende factoren een rol:

 • Het gehoor.
 • Het taalbegrip.
 • Het verwerken van informatie (in het algemeen).
 • De mate van aandacht en concentratie.
 • Het geheugen.
 • Het intelligentieniveau.
 • De luisterhouding.

Luisterproblemen kunnen dus voortkomen uit een probleem op één (of meerdere) van deze gebieden.

Kun je er iets aan doen?
Om te weten of, en wat er aan de klachten kan worden gedaan, moet er eerst meer duidelijk zijn over de onderliggende oorzaak.

Wat kan Pento bieden?
Pento heeft expertise op het gebied van gehoor en taal-/spraakontwikkeling. Ligt de oorzaak van de problemen op één van deze vlakken, dan kunnen we gerichte adviezen geven.

Daarom hanteren we de volgende werkwijze: Bij een kind dat wordt aangemeld met bovengenoemde klachten, verzamelen we eerst informatie (bijvoorbeeld van school of van een logopedist). Ook onderzoeken we of er sprake is van een gehoorverlies, als dit nog niet duidelijk is.

Soms blijkt, na beoordeling, dat problemen op het gebied van aandacht, geheugen of de algemene informatieverwerking op de voorgrond staan (zoals bij ADHD, dyslexie of ASS). In dat geval verwijzen we meestal door naar een andere instelling, met expertise op het betreffende vlak.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Pento-locatie in uw regio.