Gehooronderzoek na neonatale gehoorscreening

Bij uw kind is drie keer een gehoorscreening gedaan (de neonatale gehoorscreening), maar die gaven nog geen duidelijkheid over het gehoor. Er is een kans dat uw kind minder goed hoort. Dit kan tijdelijk zijn, zoals bij vocht achter het trommelvlies, maar het kan ook een blijvende slechthorendheid zijn.

Daarom bent u doorverwezen naar het audiologisch centrum. Hier kunnen wij uitgebreider onderzoek doen om vast te stellen of uw kind normaal hoort, of misschien toch een gehoorverlies heeft.

Het zogenaamde BERA*-onderzoek wordt gebruikt om het gehoor van heel jonge baby’s te onderzoeken die onvoldoende reactie geven bij de neonatale gehoorscreening. Bij het BERA-onderzoek krijgt de baby elektrodes op het hoofdje geplakt. Op een monitor wordt het BERA-responspatroon zichtbaar. Uit het responspatroon kunnen wij afleiden of uw baby het geluid hoort en of de gehoorzenuw het geluid goed doorgeeft

*BERA staat voor Brainstem Evoked Response Audiometry en wordt ook wel hersenstam-audiometrie genoemd. BERA is een objectieve vorm van gehooronderzoek waarbij de prikkelgeleiding in de gehoorzenuw wordt gemeten.

Meer informatie over het onderzoek leest u in de folder gehooronderzoek na neonatale screening.