Dyslexie

* Klik voor meer informatie over dyslexiezorg en het Coronavirus op deze link. *

U kunt onze website omzetten naar een lettertype geschikt voor mensen met dyslexie, klik hiervoor rechtsboven op de D.

*Op 18 maart 2019 heeft het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie het Dyslexienetwerk Pento opnieuw een certificaat verleend voor de komende drie jaar *

Als uw kind veel moeite heeft met (technisch) lezen en spellen, kan het zijn dat hij of zij dyslexie heeft. U kunt dan terecht bij Dyslexienetwerk Pento.

Dyslexienetwerk Pento onderzoekt en behandelt kinderen met dyslexie die binnen de vergoede dyslexiezorg vallen. Dyslexienetwerk Pento is een samenwerking tussen de Pento audiologische centra in Zwolle en Friesland en een aantal  praktijken voor logopedie en dyslexiezorg in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Dyslexienetwerk Pento heeft contracten met verschillende gemeenten en is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit instituut bewaakt de kwaliteit van de dyslexiezorg. Sinds september 2010 is Dyslexienetwerk Pento in bezit van het keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Komt uw kind in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg, dan kunt u ervoor kiezen om deze zorg bij Dyslexienetwerk Pento te laten plaatsvinden. We starten dan de behandeling bij een logopediepraktijk. Het uitgangspunt van Dyslexienetwerk Pento is dat de dyslexiebehandeling zo dicht mogelijk bij de woonplaats van het kind gebeurt.

 

(Hoofd)behandelaars voor Dyslexie

Inge Zweers

hoofdbehandelaar dyslexie

Ingrid Nauta

hoofdbehandelaar dyslexie