Aanmelden duizeligheidsonderzoek

Als uw kno-arts uw duizeligheidsklachten verder wil laten onderzoeken, dan stuurt hij zijn verwijsbrief naar het audiologisch centrum in Assen of  Amersfoort. Bij het onderzoek naar duizeligheid werkt Pento samen met de kno artsen van het Wilhemina ziekenhuis in Assen en het Eemland ziekenhuis in Baarn (locatie van Meander Medisch Centrum). U wordt zowel medisch als audiologisch onderzocht.

U krijgt een uitnodiging voor twee afspraken: één voor het gehoor- en evenwichtsonderzoek op het audiologisch centrum en één voor het kno-consult en adviesgesprek op de kno-polikliniek. De tweede afspraak volgt meestal twee weken na de eerste.

U krijgt ook twee informatieboekjes toegestuurd: over duizeligheid in het algemeen, en over het onderzoek dat u krijgt. Ook ontvangt u een uitgebreid vragenformulier. Dit vragenformulier dient u ingevuld mee te nemen naar uw eerste afspraak op het audiologisch centrum.

Intake duizeligheidsonderzoek

Locaties aanmelden duizeligheidsonderzoek