Evenwicht

Voelt u zich draaierig, of hebt u een licht zweverig gevoel in je hoofd? Het gevoel alsof de wereld om u heen draait of dat u zelf rondtolt? Dan ervaart u duizeligheid.

Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is het moeilijk het begrip duizeligheid te omschrijven.
In het algemeen verstaan we onder duizeligheid de ervaring dat het gevoel niet klopt met wat er in de ruimtelijke omgeving gebeurt. Daardoor kunt u gedesoriënteerd zijn en moeite hebben met het bewaren van uw evenwicht. Tegelijk kunt u ook andere klachten hebben: angst, transpireren, geeuwen, zuchten, misselijkheid en braken. Het klassieke voorbeeld hiervan is wagen- of zeeziekte

Vaak is duizeligheid een gevolg van een verstoring van communicatie in de zintuigsystemen. Evenwichtsorgaan, ogen en het diepe gevoel in pezen en spieren zijn zintuigen die voortdurend informatie opnemen. Deze zintuigen communiceren met elkaar in de hersenen.

Een stoornis op één van de plaatsen in uw hele systeem kan al duizeligheid en/of evenwichtsklachten veroorzaken.

Oorzaken duizeligheid