Aanmelden bij het Dyslexienetwerk Pento

Als u vermoedt dat uw kind dyslexie heeft, dan kunt u uw kind aanmelden bij Dyslexienetwerk Pento. In Friesland, Groningen, Drenthe of Overijssel beoordeelt de secretaresse van het netwerk of de logopedist/dyslexiespecialist van de praktijk (telefonisch) of uw kind mogelijk voldoet aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg.

Na het eerste contact met de secretaresse of logopedist/dyslexiespecialist vragen we u en de school van uw kind om een aanmeldingsformulier in te vullen. Blijkt uit de aanmeldingsformulieren dat uw kind inderdaad aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg voldoet, dan ontvangt u een uitnodiging voor het onderzoek of kan de behandeling starten.

U kunt uw kind aanmelden bij het Dyslexienetwerk Pento bij het Audiologisch Centrum Friesland of het Audiologisch Centrum Zwolle. U kunt hiervoor een mail sturen naar dyslexie-acf@pento.nl (AC Friesland) of dyslexie-acz@pento.nl (AC Zwolle).

U kunt ook telefonisch contact opnemen. Voor Friesland belt u met 058-2801586
en voor Zwolle en omgeving met 038-4202010.