Aanmelden bij het Dyslexienetwerk Pento

Als u vermoedt dat uw kind dyslexie heeft, dan kunt u uw kind aanmelden bij Dyslexienetwerk Pento. In Friesland, Groningen, Drenthe of Overijssel beoordeelt de secretaresse van het netwerk of de logopedist/dyslexiespecialist van de praktijk (telefonisch) of uw kind mogelijk voldoet aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg.

Vanaf 1 januari 2022 treedt een aangepast protocol in werking voor de vergoede dyslexiezorg. In het protocol staan onder andere de criteria beschreven waaraan een kind moet voldoen om een beroep te kunnen doen op deze zorg. In de brief van Dyslexie Centraal en oudervereniging Balans kunt u lezen wat er vanaf januari gaat veranderen.

Na het eerste contact met de secretaresse of logopedist/dyslexiespecialist vragen we u en de school van uw kind om een aanmeldingsformulier in te vullen. Blijkt uit de aanmeldingsformulieren dat uw kind inderdaad aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg voldoet, dan ontvangt u een uitnodiging voor het onderzoek of kan de behandeling starten.

U kunt uw kind aanmelden bij het Dyslexienetwerk Pento bij het Audiologisch Centrum Friesland of het Audiologisch Centrum Zwolle. U kunt hiervoor een mail sturen naar dyslexie-acf@pento.nl (AC Friesland) of dyslexie-acz@pento.nl (AC Zwolle).

U kunt ook telefonisch contact opnemen. Voor Friesland belt u met 058-2801586
en voor Zwolle en omgeving met 038-4202010.