Onderzoek bij dyslexie

Een dyslexie onderzoek bij het Dyslexienetwerk Pento bestaat uit twee delen:

  • Een psychologisch onderzoek (verdiepende diagnostiek), waarin de belemmerende en beschermende factoren in kaart worden gebracht. In dit deel van de diagnostiek kijken we naar cognitieve en psychosociale factoren. Op basis van onder andere de voorinformatie wordt bepaald hoe de verdiepende diagnostiek ingericht zal worden. Dit onderzoek vindt plaats op het Audiologisch Centrum.
  • Een dyslexie onderzoek, gericht op lezen en spellen en de vaardigheden die daarbij horen, zoals letterkennis en het snel kunnen oproepen van informatie uit het geheugen. Het dyslexie onderzoek wordt afgenomen op een logopediepraktijk van het dyslexienetwerk.

Uitslag en advies

Het bespreken van de uitslag van het onderzoek gebeurt telefonisch of via beeldbellen. We bespreken dan ons (behandel)advies met u. Dit gesprek wordt gevoerd door de orthopedagoog/ psycholoog.  Op termijn kan het bespreken van de uitslag mogelijk weer op de hoofdlocatie van Pento (het Audiologisch Centrum) plaatsvinden.

Als uit het onderzoek blijkt dat uw kind niet aan de voorwaarden voldoet, wordt alleen het onderzoek vergoed. Er kan dan geen vergoede behandeling worden gestart. We bespreken dan met u welke stappen u kunt nemen om alsnog extra begeleiding voor uw kind te krijgen.