Onderzoek bij dyslexie

Een dyslexie onderzoek bij het Dyslexienetwerk Pento bestaat uit twee delen:

  • Een psychologisch onderzoek, waarbij onder andere de intelligentie van uw kind wordt getest. Dit onderzoek vindt plaats op het audiologisch centrum.
  • Een dyslexie onderzoek, gericht op lezen en spellen en de vaardigheden die daarbij horen, zoals letterkennis en het snel kunnen oproepen van informatie uit het geheugen. Het dyslexie onderzoek wordt afgenomen op een logopediepraktijk van het dyslexienetwerk.

Uitslag en advies

Het bespreken van de uitslag van het onderzoek gebeurt op de logopediepraktijk waar het onderzoek is afgenomen of op de hoofdlocatie van Pento. We bespreken dan ook ons (behandel)advies met u. Bij dit gesprek is, naast de logopedist/dyslexiespecialist, ook de orthopedagoog/psycholoog aanwezig.

Als uit het onderzoek blijkt dat uw kind niet aan de voorwaarden voldoet, wordt alleen het onderzoek vergoed. Er kan dan geen vergoede behandeling worden gestart. We bespreken dan met u welke stappen u kunt nemen om alsnog extra begeleiding voor uw kind te krijgen.