Advies en behandeling

Na de intake, het gehooronderzoek, bloeddrukmeting en een uitgebreid evenwichtsonderzoek volgt een adviesgesprek. Dit adviesgesprek vindt ongeveer twee weken na het onderzoek plaats. Hierbij bespreekt u samen met de kno-arts en de klinisch fysicus-audioloog de onderzoeksresultaten. Zo nodig vindt aanvullend kno-onderzoek plaats.

Behandeling van duizeligheid
De behandelmogelijkheden zijn divers. Soms zal de kno-arts direct aansluitend aan het gesprek een (korte) behandeling geven (Epley-methode). Ook kan het zijn dat u medicatie krijgt voorgeschreven. Daarnaast kan doorverwijzing plaatsvinden naar longarts, neuroloog, cardioloog of fysiotherapeut.

Over het onderzoek en de verstrekte adviezen volgt altijd rapportage aan uw verwijzer.