Onderzoek bij tinnitus

De Audiologische Centra van Pento bieden al vele jaren onderzoek en begeleiding bij tinnitusklachten. Veel cliënten hebben daar profijt van. Wij hopen in de loop van 2019 de zorg voor tinnitus cliënten uit te kunnen breiden met de methode die ontwikkeld is aan de Universiteit van Maastricht. Dit doen we eerst alleen in het Pento Audiologisch Centrum Utrecht. Op de andere locaties blijft de tinnituszorg zoals die was.

Cliënten die belangstelling hebben voor de nieuwe methodiek kunnen zich laten verwijzen door bijvoorbeeld de huisarts of kno arts naar Pento Audiologisch Centrum Utrecht. Omdat helaas nog niet precies bekend is wanneer we hiermee kunnen starten, zullen wij u hiervoor op de wachtlijst plaatsen.

Om de tinnitus goed in beeld te brengen is gehooronderzoek nodig. Zeker wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van hoortoestellen of maskeerders is het van belang dat deze optimaal worden afgesteld op het gehoor. Omdat het soms lastig is om bij tinnitus de gehoordrempels goed in kaart te brengen, wordt dit onderzoek vaak uitgevoerd of herhaald op een audiologisch centrum. Daarbij wordt ook geprobeerd te tinnitus en eventuele overgevoeligheid in kaart te brengen. Omdat er een risico bestaat dat dit laatste onderzoek de klachten tijdelijk verergert zal dit alleen worden uitgevoerd als het noodzakelijk is.

Aan de hand van vragenlijsten wordt de invloed die de tinnitus op allerlei aspecten van het dagelijks leven heeft in kaart gebracht. Hierbij valt te denken aan het effect van de tinnitus op de slaap, de concentratie en de gemoedstoestand. Op basis van de antwoorden kan gericht advies gegeven worden over mogelijke begeleiding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het audiologisch centrum in uw regio.