Onderzoek bij tinnitus

Om de tinnitus goed in beeld te brengen is gehooronderzoek nodig. Zeker wanneer u hoortoestellen of ruisgeneratoren gaat gebruiken, is het van belang dat deze toestellen optimaal worden afgesteld op het gehoor. Omdat het soms lastig is om bij tinnitus de gehoordrempels goed in kaart te brengen, wordt dit onderzoek vaak uitgevoerd of herhaald op een audiologisch centrum. Daarbij wordt ook geprobeerd de tinnitus en eventuele overgevoeligheid in kaart te brengen als dit noodzakelijk blijkt.

Aan de hand van vragenlijsten wordt de invloed die de tinnitus op allerlei aspecten van het dagelijks leven heeft in kaart gebracht. Hierbij valt te denken aan het effect van de tinnitus op de slaap, de concentratie en de gemoedstoestand. Op basis van de antwoorden kan gericht advies gegeven worden over mogelijke begeleiding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het audiologisch centrum in uw regio.