Kosten en vergoedingen

De kosten voor onderzoek in een audiologisch centrum worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Houdt u hierbij rekening met het volgende:

  • Een onderzoek in een audiologisch centrum wordt alleen vergoed als u vooraf een geldige verwijzing heeft van een arts.
  • Bent u 18 jaar of ouder, dan heeft u een verplicht eigen risico (de hoogte van het verplichte eigen risico wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld). Mogelijk betaalt u een deel van de kosten zelf.
  • Onderzoek bij kinderen tot 18 jaar valt niet onder het eigen risico en wordt in zijn geheel vergoed vanuit de basiszorgverzekering.
  • Als u niet bent verzekerd dan betaalt u de volledige kosten zelf. Hiervoor gelden zogenaamde passantentarieven 2024.

Klik hier voor uitgebreide informatie over de kosten en vergoedingen en de berekening van de kosten van onze zorg.

Kosten en vergoedingen Vroegbehandeling
De zorg die de vroegbehandeling biedt (individuele behandeling, cursussen en behandelgroepen) valt onder de zintuigelijk gehandicaptenzorg (ZG zorg). Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Criteria voor behandeling
De zorg kan worden gestart na aanmelding en wanneer voldaan wordt aan de interne plaatsingscriteria. Deze zijn gebaseerd op de beleidsregels voor zintuiglijk gehandicapten zorg. Kinderen kunnen op verwijzing van een audioloog of medisch specialist worden aangemeld bij de vroegbehandeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vroegbehandeling van de locatie.