Kosten en vergoedingen

De kosten voor onderzoek in een audiologisch centrum worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Houdt u hierbij rekening met het volgende:

  • Een onderzoek in een audiologisch centrum wordt alleen vergoed als u vooraf een geldige verwijzing heeft van een arts.
  • Bent u 18 jaar of ouder, dan heeft u een verplicht eigen risico (de hoogte van het verplichte eigen risico wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld). Mogelijk betaalt u een deel van de kosten zelf.
  • Onderzoek bij kinderen tot 18 jaarvalt niet onder het eigen risico en wordt in zijn geheel vergoed vanuit de basiszorgverzekering.
  • Als u niet bent verzekerd dan betaalt u de volledige kosten zelf. Hiervoor gelden zogenaamde passantentarieven.

Hoe wordt de prijs van de zorg die u van Pento krijgt berekend?
Gedurende uw behandeling bij Pento wordt duidelijk wat nodig is aan onderzoek en begeleiding, wij noemen dit verrichtingen. Verrichtingen zijn bijvoorbeeld onderzoeken, gesprekken (inclusief voorbereidings- en verslagtijd).

Deze verrichtingen zijn gebaseerd op een gemiddelde. Het is dus geen optelsom van de tijd van de onderzoeken en gesprekken die u heeft gehad maar ze zijn gebaseerd op de gemiddelde tijd van het uitvoeren van deze verrichtingen bij alle cliënten.

Alle verrichtingen samen noemen we een Audiologische Product (AP).

Er zijn verschillende categorieën AP’s. De prijs van een AP wordt bepaald door de zorgverzekeraar.

Aan het eind van de behandeling declareert Pento het totaal aan verrichtingen. Voorafgaand aan uw behandeling kunnen wij geen inschatting maken van de kosten.

Uw behandeling begint in het ene jaar en loopt door in het volgende jaar. Wat betekent dit voor uw eigen risico?
De startdatum van uw behandeling bepaalt in welk jaar het eigen risico wordt aangesproken. Het eerste zorgtraject duurt 90 dagen. Hierna wordt de rekening opgemaakt. Heeft u na deze 90 dagen nog zorg nodig? Dan wordt een subtraject aangemaakt. Deze subtrajecten zijn telkens 120 dagen.  Na elk subtraject wordt er een rekening opgemaakt.

Een voorbeeld: uw eerste bezoek aan Pento is op 1 februari 2017 (begin traject).

Uw tweede bezoek aan Pento is op 10 januari 2018. Dit bezoek valt in het derde subtraject, dat een startdatum heeft van 28 december 2017 (zie tabel). U ziet in dit voorbeeld dat uw bezoek in 2018 plaatsvindt, maar dat het eigen risico van 2017 wordt aangesproken. Dit komt omdat de startdatum van het traject in 2017 was. De nota wordt verstuurd naar de verzekeraar bij wie u in het (kalender)jaar 2017 verzekerd was.

Startdatum Einddatum
begin traject 1 februari 2017 1 mei 2017
subtraject 1 2 mei 2017 29 augustus 2017
subtraject 2 30 augustus 2017 27 december 2017
subtraject 3 28 december 2017 26 april 2018

*als er in een periode geen bezoeken zijn geweest dan wordt geen rekening gestuurd.

Wat gebeurt er als u van zorgverzekeraar verandert?
Pento verstuurt de rekening naar de zorgverzekeraar waarbij u op het moment dat de zorg verleend werd verzekerd was.

Bent u verzekerd bij CZ, OHRA of DeltaLloyd?
Klik dan op het volgende nieuwsbericht

Heeft u nog vragen?
Voor vragen over uw eigen risico verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.
Heeft u nog andere vragen neem dan contact op met de Pento locatie waar u in behandeling bent (geweest).

Zie ook de website ‘De Zorgnota‘ met veel informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Heeft u daarna toch nog vragen over uw zorgnota neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.