Kosten & Vergoedingen zorgverzekeraars

Heeft u een geldige verwijzing van een arts, medisch specialist of andere zorgverlener? Dan wordt de zorg vergoed door uw zorgverzekeraar. De zorg valt onder het  Lees hieronder met welke zorgverzekeraars Pento afspraken heeft voor 2024, wat onder een ‘geldige verwijzing’ wordt verstaan en wie de verwijzers van Pento zijn.

Indien u beschikt over een geldige verwijzing van een arts, medisch specialist of andere zorgverlener, dekt uw zorgverzekeraar de zorg. Deze zorg is opgenomen in het basispakket. Hieronder vindt u informatie over de zorgverzekeraars waarmee Pento afspraken heeft gemaakt voor 2024, de definitie van een ‘geldige verwijzing’ en de aangewezen verwijzers van Pento.

Contracten en overeenstemmingen zorgverzekeraars 2024

Audiologische zorg
Voor de audiologische zorg (Medisch Specialistische Zorg) heeft Pento met de volgende zorgverzekeraars overeenstemming voor 2024:

 • CZ
 • DSW
 • EUCare/Caresq
 • ONVZ
 • Salland
 • Zilveren Kruis
 • ASR
 • Zorg en Zekerheid
 • Menzis
 • VGZ

Vroegbehandeling
Voor de zorg van vroegbehandeling (Zintuiglijk Gehandicaptenzorg) heeft Pento met de volgende zorgverzekeraars overstemming voor 2024:

 • ASR
 • CZ
 • DSW
 • EUCare/Caresq
 • ONVZ
 • Salland
 • VGZ
 • Zorg en Zekerheid
 • Menzis
 • Zilveren Kruis

Eigen risico
Vaak moet u (een deel van) de zorgkosten zelf betalen. Bent u of is uw kind ouder dan 18 jaar? Dan betaalt u eerst verplicht eigen risico. De rest van de zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket. Voor cliënten onder 18 jaar geldt geen eigen risico.

Geldige (door)verwijzing noodzakelijk
Om de zorg bij Pento vergoed te krijgen, is het belangrijk dat u een geldige verwijzing heeft. Een geldige verwijzing voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U beschikt over een verwijzing van een daarvoor aangemerkte verwijzer (scroll naar beneden).
 • Uw verwijzing is maximaal één jaar oud.
 • De verwijzing en verwijzer voldoen aan de (aanvullende) voorwaarden van uw zorgverzekering.

Uw verwijzing is geldig zolang er voor dezelfde hulpvraag nog een vervolgafspraak is of wordt gepland. De vervolgafspraak moet blijken uit een aantekening in het dossier dat u over langere tijd terugkomt. Als er geen aantekening is gemaakt en er zijn 360 dagen verstreken zonder dat een afspraak heeft plaatsgevonden, wordt het zorgtraject gesloten. Als u vervolgens opnieuw een afspraak wil maken op het audiologisch centrum is er altijd een nieuwe verwijzing nodig van een geldige verwijzer.

Naast deze voorwaarden kan een zorgverzekeraar ook aanvullende voorwaarden opnemen voor het vergoeden van audiologische zorg. Deze aanvullende voorwaarden zijn niet voor alle zorgverzekeraars gelijk. Zodra een verwijzing is ingediend bij Pento, wordt bij de zorgverzekeraar gecontroleerd of de verwijzing inderdaad geldig is. Is dit niet het geval? Dan neemt Pento contact op met u, of uw verwijzer, om aan te geven dat uw zorgverzekeraar de zorg niet vergoedt. U kunt een nieuwe verwijzing aanvragen bij een andere verwijzer, die wel door uw zorgverzekeraar geaccepteerd wordt.

Onze verwijzers
De huisarts of medisch specialist zijn in het basispakket door zorgverzekeraars aangemerkt als verwijzers. Andere geldige verwijzers zijn: de bedrijfsarts, specialist ouderen-geneeskunde (verpleegarts), arts verstandelijk gehandicapten, de jeugdarts (schoolarts/consultatiebureau), en de klinisch fysicus audioloog (kfa). Bij een klein aantal verzekeraars is ook de pshysican assistent aangemerkt als verwijzer. Deze specialisten kunnen naar Pento verwijzen, mits ze beschikken over een geldige AGB-code.

Een aantal zorgverzekeraars hebben ook audiciens als verwijzers toegevoegd. De audicien en de winkel waar deze werkzaam is, dienen StAr-geregistreerd te zijn. Alleen dan kan de audicien verwijzen. De audicien krijgt de titel ‘triage audicien’, conform de overeenkomsten met de zorgverzekeraars.

Let op! Een verwijzing van een geldige verwijzer, betekent nog niet dat uw zorg automatisch vergoed wordt. Dit moet ook overeenkomen met de (aanvullende) voorwaarden van uw zorgverzekeraar. Zie ook het kopje ‘Geldige verwijzing’. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u vragen heeft over de voorwaarden.

Let op! Heeft u geen geldige verwijzing? Dan mag Pento de factuur niet naar uw zorgverzekeraar doorsturen. De zorg wordt in dat geval niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U moet de factuur dan zelf betalen. De prijzen in de factuur zijn gebaseerd op de passantentarieven 2024.

Geen zorgverzekering of in het buitenland verzekerd?
Bent u niet verzekerd? Of heeft u een verzekering in het buitenland? Dan stuurt Pento direct de factuur naar u toe. In deze factuur staan passantentarieven. Hier vindt u de passantentarieven 2024 van Pento.

Wat als de behandeling doorloopt in het nieuwe jaar?
Een behandeling wordt door de zorgverzekeraar opgeknipt in twee behandelperiodes. De eerste periode duurt 90 dagen. Heeft u daarna nog zorg nodig? Dan volgt er een tweede periode van 120 dagen. De startdatum van de periode bepaalt voor welk jaar het eigen risico wordt aangesproken. Als de behandelperiode lang is, kan het soms onduidelijk zijn of de behandeling in het nieuwe jaar gedeclareerd wordt in het voorgaande jaar. En dus of u opnieuw eigen risico moet betalen of niet. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het secretariaat van de locatie waar u wordt behandeld.

Bent u van zorgverzekeraar veranderd?
Pento stuurt de factuur naar de zorgverzekeraar waar u bij zat op het moment dat de behandeling bij u gestart werd.

Vragen over kosten en vergoedingen?
Wilt u meer weten over de voor u geldende vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Heeft u andere vragen? Neem contact op met het audiologische centrum van Pento waar u in behandeling bent (geweest). Kijk ook bij Zorgwijzer voor meer uitleg over uw zorgnota. Let op: voor tertiair onderzoek (dyslexie- en vestibulair onderzoek) gelden andere voorwaarden.