Kosten en vergoedingen

Heeft u een verwijzing van een arts, medisch specialist of andere zorgverlener? Dan wordt de zorg vergoed door uw zorgverzekeraar. De zorg valt onder het basispakket.

Eigen risico

Vaak moet u (een deel van) de zorgkosten zelf betalen. Bent u of is uw kind ouder dan 18 jaar? Dan betaalt u eerst verplicht eigen risico. De rest van de zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket. Voor cliƫnten onder 18 jaar geldt geen eigen risico.

Geldige verwijzing

Een verwijzing is alleen geldig als de verwijzend arts beschikt over een eigen AGB-code. Let op! Heeft u geen geldige verwijzing? Dan mag Pento de factuur niet naar uw zorgverzekeraar doorsturen. De zorg wordt in dat geval niet door uw zorgverzekeraar vergoedt. U moet de factuur dan zelf betalen. De prijzen in de factuur zijn gebaseerd op de passantentarieven.

Geen zorgverzekering of in het buitenland verzekerd?

Bent u niet verzekerd? Of heeft u een verzekering in het buitenland? Dan stuurt Pento direct de factuur naar u toe. In deze factuur staan passantentarieven. Hier vindt u de passantentarieven voor Pento in 2022.

Wat als de behandeling doorloopt in het nieuwe jaar?

De startdatum van de behandeling bepaalt in welk jaar uw eigen risico wordt aangesproken. Het eerste zorgtraject duurt 90 dagen. Heeft u daarna nog zorg nodig? Dan wordt er een subtraject opgestart van 120 dagen. Deze subtrajecten zijn telkens 120 dagen. Na ieder traject wordt een rekening gestuurd.

Bent u van zorgverzekeraar veranderd?

Pento stuurt de factuur naar de zorgverzekeraar waar u bij zat op het moment dat de behandeling bij u gestart werd.

Vragen over kosten en vergoedingen?

Wilt u meer weten over de voor u geldende vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Heeft u andere vragen? Neem contact op met de Pento locatie waar u in behandeling (bent geweest). Kijk ook bij Zorgwijzer voor meer uitleg over uw zorgnota.