Onderzoek bij duizeligheid

Bij het onderzoek naar duizeligheid werken de Pento locaties Amersfoort en Assen samen met de kno artsen van het Wilhemina ziekenhuis en het Eemland ziekenhuis.  U wordt zowel medisch als audiologisch onderzocht.

Dit betekent dat u twee afspraken krijgt: u komt eerst voor een gehoor- en evenwichtsonderzoek op het audiologisch centrum. Na twee weken volgt een afspraak bij de kno-arts voor medisch onderzoek. De audioloog en kno-arts komen samen tot een advies. Het advies krijgt u tijdens een adviesgesprek te horen, direct na het medisch onderzoek. Bij dit gesprek is de audioloog ook aanwezig.

Als de kno-arts zelf kan behandelen, doet hij dat meteen. Soms krijgt u medicijnen. In zeer uitzonderlijke gevallen is een operatie nodig om de klachten te verhelpen. Wordt de duizeligheid niet door een aandoening op kno-gebied veroorzaakt, dan wordt u  doorverwezen naar een andere arts of fysiotherapeut.

Onderzoek op het audiologisch centrum
Het onderzoek op het audiologisch centrum verloopt in vier stappen:

 

Locaties onderzoek bij duizeligheid