Wachttijden Dyslexienetwerk Pento

Als uw kind veel moeite heeft met (technisch) lezen en spellen, kan het zijn dat hij of zij dyslexie heeft. U kunt dan terecht bij Dyslexienetwerk Pento. Het dyslexienetwerk onderzoekt en behandelt kinderen met dyslexie die binnen de vergoede dyslexiezorg vallen. Dyslexienetwerk Pento is een samenwerking tussen de Pento audiologische centra in Zwolle en Friesland en een aantal praktijken voor logopedie en dyslexiezorg in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Actuele wachttijden

  • Voor de regio Noord (Friesland, Groningen en Drenthe) is de wachttijd op 01-06-2024: 26 weken (inclusief zomervakantie)
  • Voor de regio IJsselland (Zwolle en omgeving) is de wachttijd op 10-06-2024:  6 weken (exclusief zomervakantie)

Wat betekenen de wachttijden?

In regio Noord (Friesland, Groningen en Drenthe) bedoelen we met de wachttijd het aantal weken tussen het moment waarop een aanmelding helemaal compleet is, en het moment van de inhoudelijke screening. Bij inhoudelijke screening beoordelen we of de aanmelding voldoet aan de voorwaarden voor de vergoede dyslexiezorg.

In regio IJsselland bedoelen we het aantal weken tussen de aanmelding door de poortwachter van de gemeente bij Pento, en het moment van de eerste diagnostische activiteiten door Pento.