Behandeling bij taal-spraakproblemen

Behandeling
Als uw kind een taal-spraakprobleem heeft, kunt u bij Pento Voegbehandeling terecht voor (ambulante) behandeling. Pento Vroegbehandeling biedt:

Gebarencursus voor ouders
Voor ouders is er de oudercursus Nederlands met Gebaren in de communicatie met jonge kinderen (NmG). Deze cursus bestaat uit twaalf lessen. In de lessen oefent u gebaren en thema’s die passen bij het ontwikkelingsniveau van het jonge kind. Alle gebarencursussen worden in groepsverband gegeven, samen met andere ouders. De cursussen worden gegeven door een communicatiedocent op het audiologisch centrum in uw regio. De cursussen vinden altijd plaats in de avonduren.

Aanmelding
Voor meer informatie en voor het aanmelden voor individuele behandeling en de behandelgroepen kunt u contact opnemen met het audiologisch centrum in uw regio.