Themabijeenkomsten voor ouders

Pento organiseert vaak een themabijeenkomst voor ouders van kinderen die naar de behandelgroepen Wapper of Babbel gaan. Tijdens de themabijeenkomst staat soms een gebarenthema centraal, een andere keer komen specifieke onderwerpen aan bod, zoals schoolkeuze, spel en speelgoed, taalontwikkeling, peutergedrag. Af en toe wordt een gastspreker uitgenodigd.

Tijdens de themabijeenkomst kunt u vragen stellen over zaken die u tegenkomt in de opvoeding van uw kind. Verder is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen onderling.

Neem voor meer informatie over de themabijeenkomsten contact op met de medewerkers van de behandelgroep.