Kosten en vergoedingen

De kosten voor onderzoek in een audiologisch centrum worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Houdt u hierbij rekening met het volgende:

  • Een onderzoek in een audiologisch centrum wordt alleen vergoed als u vooraf een geldige verwijzing heeft van een arts.
  • Bent u 18 jaar of ouder, dan heeft u een verplicht eigen risico (de hoogte van het verplichte eigen risico wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld). Mogelijk betaalt u een deel van de kosten zelf.
  • Onderzoek bij kinderen tot 18 jaar valt niet onder het eigen risico en wordt in zijn geheel vergoed vanuit de basiszorgverzekering.
  • Als u niet bent verzekerd dan betaalt u de volledige kosten zelf. Hiervoor gelden zogenaamde passantentarieven.

Op dit moment heeft Pento (nog) geen overeenkomst met zorgverzekeraar CZ voor 2020 voor de tinnitus behandeling. Dat betekent dat uw tinnitus behandeling niet vergoed wordt als u bij CZ verzekerd bent (dit is ook van toepassing als uw behandeling is gestart in 2019 en doorloopt in 2020) . Dit geldt voor alle bij CZ aangesloten labels: Ohra, Nationale Nederlanden, CZ (Direct), Just. 

Klik hier voor uitgebreide informatie over de kosten en vergoedingen en de berekening van de kosten van onze zorg.