Kosten en vergoedingen gehooronderzoek

De kosten voor onderzoek in een audiologisch centrum worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Houdt u hierbij rekening met het volgende:

  • Een onderzoek in een audiologisch centrum wordt alleen vergoed als u vooraf een geldige verwijzing heeft van een arts.
  • Bent u 18 jaar of ouder, dan heeft u een verplicht eigen risico (de hoogte van het verplichte eigen risico wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld). Mogelijk betaalt u een deel van de kosten zelf.
  • Onderzoek bij kinderen tot 18 jaar valt niet onder het eigen risico en wordt in zijn geheel vergoed vanuit de basiszorgverzekering.
  • Als u niet bent verzekerd dan betaalt u de volledige kosten zelf. Hiervoor gelden zogenaamde passantentarieven 2024.

Klik voor meer informatie over de kosten en vergoedingen en de berekening van onze zorg hier.