Individuele behandeling

Kiest u voor individuele behandeling dan komt een gezinsbegeleider bij u thuis. Zij geeft informatie, begeleidt bij slechthorende en dove kinderen de gewenning aan de hoortoestellen of het omgaan met een cochleair implantaat (CI). Daarnaast ondersteunt ze u in het leren van vaardigheden om de hoorontwikkeling, communicatie en (gebaren)taalontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Observatie en onderzoek
Wij observeren we de ontwikkeling van uw kind regelmatig. Met verschillende onderzoeken proberen we een zo volledig mogelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind te krijgen. De logopedist onderzoekt de taal-, spraak- en communicatieve ontwikkeling. Ook beschrijft de logopedist de hoorontwikkeling van uw kind. De psycholoog of orthopedagoog richt zich op de algehele ontwikkeling.

Behandelplan
Tijdens een multidisciplinaire cliëntbespreking bespreken we de voortgang van de begeleiding. Dit vertalen we naar doelstellingen voor het behandelplan. Dat bespreken we vervolgens met u. Het behandelplan wordt ieder halfjaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de individuele behandeling en begeleiding voor uw dove of slechthorende kind? Of wilt u hem of haar aanmelden? Neem dan contact op met het audiologisch centrum in uw regio.