Gehooronderzoek bij kinderen

Met een verwijzing van uw huisarts of kno-arts kunt u bij het audiologisch centrum terecht voor een gehooronderzoek bij uw jonge kind. U kunt de foto-serie hieronder bekijken om te zien wat het onderzoek inhoudt.

Klik op het pijltje naar rechts  → voor de volgende foto.

  • U meldt zich met uw zoon of dochter bij de balie van het audiologisch centrum.