ToM-training voor kinderen (9 tot 12 jaar) en hun ouders

Een ToM (Theory of Mind) training richt zich op het vergroten van het inzicht in jezelf en in de ander. Hierdoor begrijp je het gedrag, de gevoelens en de bedoeling van anderen beter, waardoor je gemakkelijker met elkaar om kunt gaan. Kinderen kunnen hierdoor beter aansluiten bij leeftijdsgenoten, waardoor het plezier in sociale situaties wordt vergroot.

Uit onderzoek komt naar voren dat kinderen met gehoorproblemen vaak moeilijkheden hebben met het goed begrijpen van en afstemmen op anderen. Door hun gehoorbeperking missen zij in het dagelijks leven regelmatig zijdelings gegeven informatie. Dit heeft invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling (ToM). Binnen de dagelijkse situaties zijn er veel momenten waarbij je gebruik maakt van je ToM. Zodra kinderen de start binnen school maken komen ze veelvuldig in contact met leeftijdgenootjes. Samen spelen, afstemmen, elkaar begrijpen en meedoen zijn belangrijk aspecten in de omgang met elkaar. Hoe beter dit lukt hoe prettiger kinderen zich voelen.
Om kinderen met een auditieve beperking vaardiger te maken binnen sociale situaties wordt de ToMmie-training als ondersteuning aangeboden. Het programma van de training is speels opgezet en passend bij de leeftijd. Zo worden op een natuurlijke manier belangrijke vaardigheden geoefend.

De ‘ToM-training’ is een groepsaanbod voor kinderen met een auditieve beperking én hun ouders. De training is geschikt voor kinderen in de leeftijdscategorie van de groepen 6,7, en 8 in het basisonderwijs of speciaal onderwijs. De training bestaat uit bijeenkomsten van twee uur die in twee blokken worden gegeven, binnen één schooljaar.

In het eerste blok (4 bijeenkomsten) van de training wordt ingegaan op voorlopers van de ToM-ontwikkeling, zelfbeeld, waarneming en het herkennen van emoties bij jezelf. In het tweede blok (4 bijeenkomsten) wordt het eerste blok versterkt en verder uitgediept met de onderwerpen: het verplaatsen in de ander en het herkennen van gevoelens en intenties van de ander, denken over denken en het begrijpen van humor.