ToM-training voor kinderen (6 tot 12 jaar) en hun ouders

Een ToM-training vergroot het inzicht in jezelf en in de ander. Hierdoor begrijp je de gevoelens, gedachten en de bedoeling van anderen beter. Kinderen kunnen zo gemakkelijker aansluiten bij leeftijdsgenoten. Dit vergroot het plezier in sociale situaties. Binnen dagelijkse situaties zijn er veel momenten waarop je gebruik maakt van je Theory of Mind (ToM). Samen spelen, overleggen, afstemmen, elkaar begrijpen en meedoen zijn belangrijke aspecten in de omgang met elkaar. Hoe beter dit lukt, hoe prettiger kinderen zich voelen.

Inhoud van de training

De ToM- training is een groepsaanbod voor kinderen met een auditieve beperking én hun ouders. De training bestaat uit een kinderprogramma en parallel hieraan een ouderprogramma. Via beeldmateriaal, spel en gesprekjes bieden we de kinderen op speelse wijze sociale leermomenten aan. Kinderen krijgen hierdoor meer inzicht in sociale situaties, zodat ze tijdens spelen en samenwerken gemakkelijker bij leeftijdsgenootjes kunnen aansluiten.

Voor wie

Deze training is voor alle kinderen met een auditieve beperking in het primair onderwijs. Er zijn twee varianten van de ToM-training:

  • De ToMmie-training: voor kinderen in groep 3, 4, 5
  • De ToM-training: voor kinderen in groep 6, 7, 8

Opzet

De training is in groepsverband en bestaat uit twee blokken van vier bijeenkomsten. Een gedragswetenschapper en een logopedist/ gezinsbegeleider geven samen het kinderprogramma. De ouders krijgen op hetzelfde moment het ouderprogramma aangeboden onder leiding van een maatschappelijk werker. Zo kunnen ouders de theorie thuis direct toepassen. De bijeenkomsten vinden plaats op een van de Audiologische Centra van Pento. Download hier de folder voor meer informatie.

Aanmelding

Kijk op www.pento.nl/cursusaanbod voor data en aanmelding. De training wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering. Verwijzing wordt geregeld door een Audiologisch Centrum. Neem bij vragen contact op met één van onze audiologische centra, met uitzondering van locatie Utrecht.