Themabijeenkomsten

In de periode dat uw kind deelneemt aan de behandelgroep neemt u als ouder gelijktijdig deel aan themabijeenkomsten in een nevenruimte in hetzelfde gebouw. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over tal van onderwerpen zoals bijvoorbeeld taal- aanbod, spel, opvoeding en schoolkeuze.

Aan de hand van de thema’s waarmee in de behandelgroep wordt gewerkt, leert u
ook zelf gebaren en kunt u daarmee oefenen. Elk half jaar wordt een nieuw programma gemaakt van thema’s en onderwerpen die aan bod zullen komen. Voor de continuïteit is het wenselijk dat u regelmatig aan de themabijeenkomsten deelneemt. De thema- bijeenkomsten worden, afhankelijk van het onderwerp, door diverse deskundigen gegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het audiologisch centrum in uw regio.