Over Pento

Pento is er voor iedereen die problemen heeft op het gebied van gehoor, taal en/of spraak. Pento onderzoekt, adviseert, behandelt en begeleidt mensen en de mensen in hun omgeving.

Pento is:

  • Onafhankelijk;
  • Benadert problemen vanuit verschillende disciplines;
  • Interpreteert een hulpvraag breed;
  • Integreert diagnostiek, advisering en begeleiding.

Bij het audiologisch centrum van Pento kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht met vragen over gehoor en taal-spraakontwikkeling. Het aanbod bestaat uit:

  • Diagnostiek (onderzoek) bij gehoorproblemen;
  • Advies over hoorhulpmiddelen zoals hoortoestellen;
  • Begeleiding bij het accepteren van slechthorendheid en/of het gebruik van hoorhulpmiddelen;
  • Onderzoek en begeleiding bij tinnitus (oorsuizen);
  • Onderzoek en advies bij kinderen met taal-spraakproblemen.

Behandeling bij Pento

U kunt bij het audiologisch centrum terecht na verwijzing door een arts, zoals uw huisarts of de kno-arts. Aan de hand van uw hulpvraag bepalen we welke onderzoeken bij u gedaan worden. Er zijn verschillende onderzoeken voor baby’s, kinderen en volwassenen.

In dit filmpje leggen we uit wat u kunt verwachten bij een bezoek aan een van onze audiologisch centra.

 

Pento is lid van de branchevereniging FENAC en  sinds 2011 is Pento ISO gecertificeerd volgens de normen van CIIO Maatstaf.