Over Pento

Wij zijn Pento. Experts in horen, spreken en verstaan.

Als horen niet vanzelfsprekend is, luisteren wij. Als spreken en verstaan niet vanzelf gaan, begrijpen wij het. In onze Audiologische Centra en Vroegbehandeling in Midden-en Noord-Nederland zien we jong tot oud. We doen wat nodig is, zodat iedereen met een uitdaging in gehoor, spraak en taalontwikkeling mee kan doen. Daarin gaan we verder. Want wij zijn Pento. Experts in horen, spreken en verstaan.

Meer aandacht, meer onderzoek en uitleg, meer kennis op één plek. Meer doen waar we kunnen, daar kiezen wij bewust voor. Want iedereen is anders en geen uitdaging is gelijk. Dus bouwen we onze zorg en behandelplannen om mensen heen. Samen gaan we voor de best passende zorg. Met alles wat we in huis hebben.

Onderzoek, diagnostiek en advies. Begeleiding, (vroeg)behandeling, bewezen methoden. Korte lijnen met artsen en wetenschap, die hebben we ook. Samen met ruim 370 collega’s doe je wat nodig is. Want als het om horen, spreken en verstaan gaat, zetten we graag die extra stap. Vooruit, dat helpt mensen echt op weg. En verder.

Kortom, Pento is er voor iedereen die problemen heeft op het gebied van gehoor, taal en/of spraak. Pento onderzoekt, adviseert, behandelt en begeleidt mensen en de mensen in hun omgeving. Pento is onafhankelijk, benadert problemen multidisciplinair, interpreteert een hulpvraag breed en integreert diagnostiek, advisering en begeleiding.

Bij de audiologische centra van Pento kunnen zowel kinderen als volwassenen met een verwijzing van een huisarts of kno-arts terecht met vragen over gehoor en taal-spraakontwikkeling. Het aanbod bestaat uit:

  • diagnostiek (onderzoek) bij gehoorproblemen;
  • advies over hoorhulpmiddelen zoals hoortoestellen;
  • begeleiding bij het accepteren van slechthorendheid en/of het gebruik van hoorhulpmiddelen;
  • onderzoek en begeleiding bij tinnitus (oorsuizen);
  • onderzoek en advies bij kinderen met taal-spraakproblemen
  • behandelgroepen Wapper en Babbel.

Aan de hand van uw hulpvraag bepalen we welke onderzoeken bij u gedaan worden. Er zijn verschillende onderzoeken voor baby’s, kinderen en volwassenen.

In dit filmpje leggen we uit wat u kunt verwachten bij een bezoek aan een van onze audiologisch centra.

Pento is lid van de branchevereniging FENAC en sinds 2011 is Pento ISO gecertificeerd volgens de normen van CIIO Maatstaf.