Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Pento bestaat per 1-1-2021 uit de volgende leden:

  • J. Cappon, voorzitter RvT en lid commissie Financien en Control
  • K. Mondriaan, lid commissie Financien en Control
  • M. Lansbergen, lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid
  • G. Aufderhaar, lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid
  • B. Vukicevic, lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Over de visie op toezicht van onze Raad van Toezicht leest u meer in dit document.