Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Pento bestaat per 1-1-2021 onderstaande leden en over de visie op toezicht van onze Raad van Toezicht leest u meer in dit document.

Jankees Cappon: voorzitter RvT en lid commissie Financiën en Control

Karin Mondriaan: lid RvT en voorzitter commissie Financiën en Control
Aleide Hendrikse-Voogt: lid RvT
Boban Vukicevic: lid RvT en lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid
Michael Lansbergen: lid RvT en voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid