Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Pento bestaat per 1-1-2021 uit de volgende leden:

Jankees Cappon, voorzitter RvT en lid commissie Financien en Control

Karin Mondriaan, lid RvT en voorzitter commissie Financien en Control

Aleide Hendrikse-Voogt, lid RvT

Boban Vukicevic, lid RvT en lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Michael Lansbergen, lid RvT en voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Over de visie op toezicht van onze Raad van Toezicht leest u meer in dit document.