Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor elk kind is het essentieel om veilig te kunnen opgroeien. Wanneer een zorgverlener van Pento zich zorgen maakt over het welzijn van een kind en/of vermoedt dat er sprake is van een onveilige thuissituatie, maakt hij/zij dit bespreekbaar met u en uw kind. Het kan daarbij gaan om zorgen over de emotionele of lichamelijke veiligheid. Samen met ouders wordt dan een plan bedacht om de veiligheid te waarborgen. Het doel is altijd om ouders zo vroeg mogelijk te helpen en hen uit te leggen waarom hulp zo belangrijk is.

De zorgverleners van Pento werken met de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling In de meldcode van de rijksoverheid staat onder andere een stappenplan uitgelegd die onze zorgverleners toepassen wanneer zij zorgen hebben over de veiligheid van een kind.