Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt ons goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn wij verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.