Cliëntenraad

De cliëntenraad is een team van enthousiaste ervaringsdeskundigen in de audiologische zorg. Samen met u tillen zij de hulp- en dienstverlening van Pento naar een hoger niveau. De cliëntenraad van Pento hoort, spreekt en verstaat uw belangen als cliënt!

De cliëntenraad is een serieuze gesprekspartner van het bestuur van Pento en belangenbehartiger van alle cliënten van Pento. Dit doen de leden door invloed uit te oefenen en controle uit te voeren op het beleid van de Pento. De cliëntenraad geeft advies over het beleid van Pento en signaleert knelpunten en kansen binnen de organisatie.

De leden van de cliëntenraad stellen zich graag aan u voor!

Vacature

De cliëntenraad van Pento is op zoek naar 2 tot 3 nieuwe leden. Bekijk hier de vacature. Heeft u interesse? Stuur een e-mail naar Ishak Kangus via i.kangus@pento.nl.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

Momenteel zitten er 4 enthousiaste leden in de cliëntenraad. Op deze pagina stellen zij zich aan u voor.

Informeren en adviseren

Om als cliëntenraad je taken goed uit te kunnen voeren kent de Wet Medezeggenschap (WMCZ) bijzondere rechten toe aan een cliëntenraad. Zo kent de WMCZ onder meer een enquête, informatie- en adviesrecht. Dit betekent dat de bestuurder verplicht is de cliëntenraad over bepaalde onderwerpen tijdig te informeren, bijvoorbeeld over geplande reorganisaties of over financiële zaken. Ook is het bestuur van Pento verplicht om gevraagde informatie te verstrekken en om de cliëntenraad op bepaalde onderwerpen om advies dan wel instemming te vragen.

Verzwaard adviesrecht

Op diverse onderwerpen, zoals het invoeren van een nieuwe klachtenregeling of een aangepaste regeling op het gebied van de zorg, heeft de cliëntenraad een verzwaard adviesrecht. Dat betekent dat het bestuur van Pento de plannen niet mag invoeren zonder instemming van de cliëntenraad.

In bepaalde gevallen en situaties heeft de cliëntenraad geen of slechts heel weinig invloed. Wel heeft de cliëntenraad adviesrecht over de gevolgen op de kwaliteit van de zorg door de veranderingen in de organisatie. De cliëntenraad heeft een adviserende rol bij cruciale ontwikkelingen zoals benoeming van directeuren en fusies.

Wat doe je als cliëntenraadslid?

  • De cliëntenraad vergadert 4 keer per jaar
  • Leden van de cliëntenraad bezoeken eens per jaar een locatie van Pento
  • Leden van de cliëntenraad wonen relevante congressen, trainingen of seminars bij om uw belang als cliënt nog beter te behartigen.

Meer informatie

Meer weten of lid worden?

Ben je cliënt bij Pento? Of naaste van een cliënt? Bijvoorbeeld mantelzorger, ouder of voogd?  En wil jij ook bij de cliëntenraad? Stuur een e-mail naar Ishak Kangus via i.kangus@pento.nl. Heeft u vragen voor de cliëntenraad? Neem dan contact op via clientenraad@pento.nl