Cliëntenraad van Pento

De cliëntenraad bestaat uit een team van gedreven ervaringsdeskundigen op het gebied van audiologische zorg en vroegbehandeling. Zij werken samen met u om de ondersteuning en dienstverlening van Pento te verbeteren. De cliëntenraad van Pento luistert naar, spreekt voor en begrijpt uw belangen als cliënt!

De cliëntenraad van Pento
De cliëntenraad heeft op dit moment twee leden: Marloes ten Kate-Schuiling en Ishak Kangus. Marloes en Ishak worden ondersteund door een ambtelijk secretaris, Marian Connotte. Samen zien zij veel kansen om de dienstverlening van Pento naar een hoger niveau te tillen, maar hebben daar wel extra hulp bij nodig. Heeft u of heb jij interesse om onze cliëntenraad te versterken, stuur dan een mail naar Ishak Kangus via i.kangus@pento.nl. We zijn blij met één extra lid, maar twee of drie is mooier.  Bekijk hier de vacature.

Ontdek de kracht van de cliëntenraad
De cliëntenraad zet zich, op het niveau van het bestuur van Pento, in voor de cliënten van Pento. Dit doen we door bijvoorbeeld de klanttevredenheid te monitoren, maar ook door te kijken naar het ziekteverzuim van Pento-medewerkers en eventuele wachttijden. Daarnaast kijken we ook mee bij nieuw beleid en nieuwe producten die Pento ontwikkelt.

Om als cliëntenraad onze taken goed uit te kunnen voeren kent de Wet Medezeggenschap (WMCZ) bijzondere rechten toe aan een cliëntenraad. Zo is de bestuurder bijvoorbeeld verplicht de cliëntenraad over bepaalde onderwerpen tijdig te informeren. Bijvoorbeeld over geplande reorganisaties of over financiële zaken. Ook is het bestuur van Pento verplicht om informatie te geven die de cliëntenraad opvraagd en om de cliëntenraad op bepaalde onderwerpen om advies dan wel instemming te vragen.

Hoe zwaar de stem van de cliëntenraad weegt verschilt per onderwerp. Bij een aantal onderwerpen heeft de cliëntenraad een verzwaard adviesrecht. Dat betekent dat het bestuur van Pento de plannen niet mag invoeren zonder instemming van de cliëntenraad. In bepaalde gevallen en situaties heeft de cliëntenraad geen of slechts heel weinig invloed. Wel heeft de cliëntenraad adviesrecht over de gevolgen op de kwaliteit van de zorg door de veranderingen in de organisatie.

De cliëntenraad kijkt altijd vanuit het perspectief van de cliënt. Dit doen we als betrokken leden die vanuit eigen ervaring spreken. De leden van de cliëntenraad bezoeken eens per jaar een locatie van Pento en wonen relevante congressen, trainingen of seminars bij om uw belang als cliënt nog beter te behartigen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u het jaarverslag lezen over de activiteiten in 2022. Het jaarplan 2023 biedt inzicht in de activiteiten van de cliëntenraad voor dit jaar. De samenwerkingsovereenkomst bevat details over de werkwijze en de rechten en plichten van zowel de cliëntenraad als de bestuurders. Het huishoudelijk reglement omschrijft de organisatie en werkwijze van de cliëntenraad.

Ontdek meer of sluit u/je bij ons aan: Laat je nieuwsgierigheid zien!
Heeft u vragen aan de cliëntenraad? Dan kunt u contact opnemen via clientenraad@pento.nl. Bent u een cliënt van Pento, of een naaste van een cliënt zoals een mantelzorger, ouder of voogd, en wilt u deelnemen aan de cliëntenraad? Stuur dan een e-mail naar Ishak Kangus op i.kangus@pento.nl.