Cliëntenraad

De cliëntenraad is een team van enthousiaste ervaringsdeskundigen in de audiologische zorg. Samen met u tillen zij de hulp- en dienstverlening van Pento naar een hoger niveau. De cliëntenraad van Pento hoort, spreekt en verstaat uw belangen als cliënt! Op deze pagina vindt u meer informatie over de Cliëntenraad en wat zij doet.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad stellen zij zich graag aan u voor! Klik op de link om meer over hen te weten te komen.

Vacatures

De cliëntenraad van Pento is op zoek naar 2 tot 3 nieuwe leden. Bekijk hier de vacature. Heeft u interesse? Stuur een e-mail naar Ishak Kangus via i.kangus@pento.nl.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad zet zich, op het niveau van het bestuur van Pento, in voor de cliënten van Pento. Dit doen we door bijvoorbeeld de klanttevredenheid te monitoren, maar ook door te kijken naar het ziekteverzuim van Pento-medewerkers en eventuele wachttijden. Daarnaast kijken we ook mee bij nieuw beleid en nieuwe producten die Pento ontwikkelt.

Om als cliëntenraad onze taken goed uit te kunnen voeren kent de Wet Medezeggenschap (WMCZ) bijzondere rechten toe aan een cliëntenraad. Zo is de bestuurder bijvoorbeeld verplicht de cliëntenraad over bepaalde onderwerpen tijdig te informeren. Bijvoorbeeld over geplande reorganisaties of over financiële zaken. Ook is het bestuur van Pento verplicht om informatie te geven die de cliëntenraad opvraagd en om de cliëntenraad op bepaalde onderwerpen om advies dan wel instemming te vragen.

Hoe zwaar de stem van de cliëntenraad weegt verschilt per onderwerp. Bij een aantal onderwerpen heeft de cliëntenraad een verzwaard adviesrecht. Dat betekent dat het bestuur van Pento de plannen niet mag invoeren zonder instemming van de cliëntenraad. In bepaalde gevallen en situaties heeft de cliëntenraad geen of slechts heel weinig invloed. Wel heeft de cliëntenraad adviesrecht over de gevolgen op de kwaliteit van de zorg door de veranderingen in de organisatie.

De cliëntenraad kijkt altijd vanuit het perspectief van de cliënt. Dit doen we als betrokken leden die vanuit eigen ervaring spreken. De leden van de cliëntenraad bezoeken eens per jaar een locatie van Pento en wonen relevante congressen, trainingen of seminars bij om uw belang als cliënt nog beter te behartigen.

Meer informatie

Meer weten of lid worden?

Heeft u vragen voor de cliëntenraad? Neem dan contact op via clientenraad@pento.nl. Bent u cliënt bij Pento? Of naaste van een cliënt, bijvoorbeeld mantelzorger, ouder of voogd?  En wilt u ook bij de cliëntenraad? Stuur dan een e-mail naar Ishak Kangus via i.kangus@pento.nl.