Tinnitus

Tinnitus is de term die gebruikt wordt voor het horen van een piep, ruis of ander geluid dat niet afkomstig is van buiten het lichaam. Het geluid is dus niet voor anderen hoorbaar. Het tinnitusgeluid op zich heeft geen betekenis.

Oorzaak van tinnitus

De precieze oorzaak van tinnitus is meestal moeilijk vast te stellen. Hoewel tinnitus ook zonder meetbaar gehoorverlies aanwezig kan zijn, is bekend dat het meestal optreedt in combinatie met gehoorverlies. Het lichaam probeert het gehoorverlies te compenseren door de spontane activiteit van de gehoorzenuw te verhogen. In sommige gevallen is deze compensatie overactief. Dit kan als gevolg hebben dat zenuwactiviteit hoorbaar wordt terwijl er geen daadwerkelijk geluid is. Tinnitus kan ook voorkomen in combinatie met overgevoeligheid voor geluid. In uitzonderlijke gevallen kan er een lichamelijke objectief aantoonbare oorzaak zijn dat de bron vormt voor de tinnitus, bv. het geluid van de bloedsomloop. Een KNO-arts kan verder onderzoek verrichten om te beoordelen of er een medische oorzaak is.

Meer informatie

Ga door naar