Wachttijden gehooronderzoek

Hieronder vindt u de wachttijden voor de meest voorkomende onderzoeken in onze audiologisch centra. Welke onderzoeken u of uw kind zullen krijgen, hangt af van de specifieke hulpvraag waarmee u bent doorverwezen door uw huisarts of kno-arts.

Elke maand werken wij de wachttijden bij. Mocht de wachttijd onverhoopt langer worden dan 6 weken, dan kunt u erop vertrouwen dat wij alles in het werk stellen om deze zo snel mogelijk te verkorten. Voor (medische) spoedgevallen bieden wij altijd mogelijkheden om u op kortere termijn te helpen.

De wachttijden die u ziet zijn berekend over de afgelopen vier weken. Deze wachttijden zijn een indicatie, u kunt geen rechten ontlenen aan deze wachttijd.