Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Contact

Wilt u een afspraak maken bij een audiologisch centrum, de vroegbehandeling, het duizeligheidsinstituut of het dyslexienetwerk? Hieronder leest u hoe u ons bereikt en hoe u zich kunt aanmelden. De gegevens van de locaties vindt u in het menu links.

Audiologisch centrum
Voor het maken van een afspraak op het audiologisch centrum heeft u een verwijzing nodig van een arts, bijvoorbeeld uw huisarts, KNO-arts of jeugdarts. U kunt contact opnemen met de locatie van uw keuze. Afhankelijk van de wachttijd kunt u direct telefonisch een afspraak maken of krijgt u op een later tijdstip een uitnodiging thuis gestuurd.

Vroegbehandeling
Aanmelding voor individuele behandeling en de behandelgroepen loopt meestal via een audiologisch centrum. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Centraal bureau Vroegbehandeling, de contactgegevens staan links in het menu onder Centraal bureau.

Duizeligheidsinstituut
Voor onderzoek bij duizeligheidsklachten heeft u een verwijzing nodig van een KNO-arts. Dit onderzoek doen wij alleen op onze locaties in Assen en Amersfoort. Rechtstreeks een afspraak maken is niet mogelijk. Dat gebeurt via de afdeling KNO van de ziekenhuizen waar Pento mee samenwerkt. Lees meer over de aanmeldprocedure van het duizeligheidsinstituut.

Dyslexienetwerk
Dyslexieonderzoek wordt alleen gedaan op onze locatie in Zwolle en Leeuwarden. Als u vermoedt dat uw kind ernstige enkelvoudige dyslexie heeft (zonder dat er andere leerstoornissen aanwezig zijn), kunt u uw kind rechtstreeks bij het audiologisch centrum Friesland of Zwolle aanmelden. Lees meer over de aanmeldprocedure en de contactgegevens van het dyslexienetwerk.

Identificatieplicht in de zorg

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Dit geldt ook voor de zorg die u van Pento ontvangt. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. U kunt zich identificeren bij een zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Veilige e-mail communicatie

Pento vindt het belangrijk om privacy-gevoelige informatie veilig uit te wisselen met cliënten en ketenpartners. Bij voorkeur doen we dat digitaal (bijvoorbeeld per e-mail). Om dat mogelijk te maken gebruikt Pento Zorgdomein en Zorgmail. Als u daar vragen over heeft, neemt u dan contact op met de Pentolocatie bij u in de buurt of met het Centraal Bureau.