Intake duizeligheidsonderzoek

Bij het onderzoek dat plaatsvindt op het audiologisch centrum beginnen we dan ook met een intake. Daarbij is uw eigen verhaal dan ook het meest belangrijk. Daardoor krijgt de onderzoeker een idee van de oorzaak van de duizeligheid en kan hij bepalen welk onderzoek verricht zal moeten worden.

Als u uw verhaal vertelt, wordt op de volgende zaken gelet:

  • Om wat voor een soort duizeligheid gaat het? Draait uw omgeving? Bestaat er valneiging of het gevoel te vallen? Bent u licht in het hoofd?
  • Het verloop in de tijd. Zijn de klachten geleidelijk of acuut ontstaan? Hoe lang heeft de duizeligheid bestaan? Bent u continu duizelig?
  • Zijn er bepaalde omstandigheden waaronder de klachten optreden of verergeren? Afhankelijk van hoofdbewegingen? Optredend in bed, bij rechtop gaan staan of tijdens het lopen, in drukke winkels of op het werk?
  • Zijn er andere verschijnselen, zoals oorsymptomen (verminderd gehoor, eenzijdig of tweezijdig, oorsuizen, pijn of vol gevoel in het oor), misselijkheid, braken, hoofdpijn, het gevoel flauw te vallen of weg te raken, hartkloppingen, transpireren, moeite met praten, dubbelzien, benauwdheid, angst, etc.?

Vragenlijst
Verder vragen wij u of u andere ziektes hebt en/of medicijnen gebruikt. Neem daarom een lijstje van uw medicijnen mee! Ook de vragenlijst die u toegestuurd heeft gekregen, neemt u ingevuld mee. De onderzoeker zal naar aanleiding van uw antwoorden aanvullende vragen stellen.

Na de intake volgt het gehooronderzoek. Het gehooronderzoek duurt ongeveer 45 minuten.