Evenwichtsonderzoek

Een van de onderdelen van het duizeligheidsonderzoek is een evenwichtsonderzoek. Dit wordt gedaan met een Video Nystagmografisch (VNG) onderzoek. Tijdens dit onderzoek krijgt u een speciale bril op die uw oogbewegingen registreert. Op deze manier worden de reacties van uw evenwichtsstelsel gemeten.

Het gehele evenwichtsonderzoek bestaat uit een aantal deelonderzoeken:

Onderzoek van oogvolgbewegingen
Bij dit onderzoek zit u voor een projectiescherm en ziet een bewegend strepenpatroon dat u met uw ogen moet volgen. Uw reactie hierop wordt geregistreerd.

Het draaistoelonderzoek
Bij dit onderzoek neemt u plaats in een draaistoel die op verschillende manieren langzaam links- en rechtsom gaat draaien.

Het positieonderzoek
Bij het positieonderzoek wordt u op de onderzoeksbank in verschillende houdingen gelegd. Bijvoorbeeld van linker- naar rechterzijligging, van een zittende naar een liggende houding en weer terug.

Het calorisch onderzoek
Bij het calorisch onderzoek worden het linker en rechter evenwichtsorgaan afzonderlijk gemeten door uw oren te spoelen met warm en koud water. Dit duurt 30 seconden. U krijgt daarna het gevoel alsof u ronddraait, maar dat gevoel verdwijnt na enkele minuten vanzelf.
Heeft u een ooroperatie gehad of heeft u een trommelvliesbuisje of een gaatje in het trommelvlies, dan kan het zijn dat dit deelonderzoek achterwege wordt gelaten. Dat wordt vooraf met u besproken.

Duur van het evenwichtsonderzoek
Het volledige VNG-evenwichtsonderzoek duurt ongeveer 90 minuten.