Begeleiding bij tinnitus

Voor mensen die in het dagelijks leven veel hinder hebben van de tinnitus is er gelukkig hulp. Soms kan een hoortoestel of tinnitusmaskeerder verlichting geven. Daarbij is het wel van belang dat de audicien die het hoortoestel of de maskeerder aanpast daarvoor is opgeleid en dat de proef wordt begeleid door het audiologisch centrum.

In sommige gevallen kan tinnitus in verband staan met spanning in de kaak- of nekspieren. Dit is te behandelen door een gespecialiseerd orofaciaal fysiotherapeut.

Cognitieve therapie is bewezen effectief bij tinnitus. Het gaat hier niet om intensieve psychologische hulp, maar om praktische adviezen en technieken waarmee de impact van de tinnitus verlaagd kan worden.

Pento biedt begeleiding bij tinnitus in verschillende vormen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor tinnitus bijeenkomsten die op verschillende locaties worden gegeven. Tinnitusexperts kunnen u begeleiden bij een proef met een hoortoestel of maskeerder. Maatschappelijk werkers zijn getraind in de technieken uit de cognitieve therapie die het meest effectief zijn bij tinnitus en kunnen individuele begeleiding bieden.

Tinnitus informatiebijeenkomsten
Op de locaties Twente, Drenthe, Friesland en Zwolle zijn er regelmatig informatiebijeenkomsten over tinnitus. De bijeenkomst is voor iedereen met tinnitusklachten en zijn of haar partner (of iemand anders uit de directe omgeving). Tijdens de bijeenkomst zal uitgebreid besproken worden wat oorzaken, gevolgen en mogelijke behandeling van tinnitus zijn. Ook zal worden ingegaan op wat het audiologisch centrum voor u kan betekenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het audiologisch centrum in uw regio.

Verwijzing
Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de zorgverzekeraar, dan is voor deelname aan onze tinnitusbijeenkomsten een verwijzing nodig van een verwijzingsbevoegd arts. Bij het ontbreken van een verwijzing ontvangt u zelf een factuur.

Kosten
De bijeenkomsten worden in principe door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. In uw polis kan echter wel sprake zijn van een eigen risico, raadpleeg uw polisvoorwaarden hiervoor.

Een proef met een hoortoestel of maskeerder
Zeker wanneer er sprake is van slechthorendheid kan een hoortoestel de tinnituslast verminderen. Daarbij zorgt een hoortoestel natuurlijk voor een verbetering van het verstaan, waardoor het minder energie kost om een (werk-)dag door te komen. Maar ook als er een gehoorverlies is dat nog niet voor problemen zorgt, kan een hoortoestel een verlichting van de tinnitusklachten geven. Daarnaast is het mogelijk om met behulp van maskering (een ruisgeluid uit een hoortoestel) de tinnitus wat naar de achtergrond te dringen, waardoor deze minder storend wordt. Een proef met een hoortoestel of maskeerder wordt uitgevoerd door een audicien van uw keuze, maar het is verstandig deze te laten begeleiden door een tinnitus-expert van het audiologisch centrum.

Individuele begeleiding door maatschappelijk werker
Als u voor individuele begeleiding bij tinnitus kiest, gaat u samen met een maatschappelijk werker gaat u aan de slag om grip te krijgen op uw tinnitus. Afhankelijk van de ernst van uw probleem, kan die begeleiding lang of kort duren. U leert onder andere om de tinnitus meer naar de achtergrond te plaatsen en beter te ontspannen. Hierdoor krijgt u rust in uw leven, en kunt u weer genieten van dagelijkse bezigheden.

Goed tot rust komen is van groot belang bij tinnitus en daarom zal er altijd aandacht zijn voor slapen en ontspannen. Omdat de tinnitus vooral wanneer het stil is erg storend kan zijn, heeft deze vaak een groot effect op de slaap. Gelukkig zijn er technieken en tips waarmee ontspannen, inslapen en doorslapen te verbeteren zijn.

Accepteren dat de geluiden niet meer weggaan, is moeilijk. Daar kunnen wij u bij helpen. Merkt u dat uw omgeving moeite heeft met uw tinnitus, dan gaat de maatschappelijk werker samen met u op zoek naar oplossingen. Bijvoorbeeld als uw partner of familie moeite hebben met uw klachten. Of uw collega’s niet goed begrijpen waar u last van heeft.

Begeleiding bij tinnitus in de regio Twente
TENT staat voor Tinnitus Expertise Netwerk Twente en is opgericht door:

  • Pento Audiologisch Centrum Twente
  • KNO-afdelingen van het MST, ZGT, SKB, Gelre ziekenhuizen
  • Praktijk voor Medische Psychologie
  • Fysiotherapiepraktijk Schmitz

Deze partijen stemmen de zorg voor tinnituspatiënten op elkaar af. Delen snel informatie over tinnitus uit de verschillende vakgebieden. Maken multidisciplinair overleg tussen de partijen makkelijk en controleren de kwaliteit van de zorg voor tinnituspatiënten. Voor meer informatie kijkt u op www.tentwente.nl