Begeleiding bij tinnitus

Voor mensen die in het dagelijks leven veel hinder hebben van de tinnitus is er gelukkig hulp. Soms kan een hoortoestel of tinnitusmaskeerder verlichting geven. Daarbij is het wel van belang dat de audicien die het hoortoestel of de maskeerder aanpast daarvoor is opgeleid en dat de proef wordt begeleid door het audiologisch centrum. In sommige gevallen kan tinnitus in verband staan met spanning in de kaak- of nekspieren. Dit is te behandelen door een gespecialiseerd orofaciaal fysiotherapeut.

Cognitieve therapie is bewezen effectief bij tinnitus. Het gaat hier niet om intensieve psychologische hulp, maar om praktische adviezen en technieken waarmee de impact van de tinnitus verlaagd kan worden.

Pento biedt begeleiding bij tinnitus in verschillende vormen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor tinnitus bijeenkomsten die op verschillende locaties worden gegeven. Tinnitusexperts kunnen u begeleiden bij een proef met een hoortoestel of maskeerder. Maatschappelijk werkers zijn getraind in de technieken uit de cognitieve therapie die het meest effectief zijn bij tinnitus en kunnen individuele begeleiding bieden.

Behandelprogramma CBT4T
Bij Pento Audiologisch Centrum Utrecht kunt u terecht voor onderzoek, advies en behandeling genaamd CBT4T, een afkorting van Cognitive Behavioural Treatment for Tinnitus. Sinds 1 januari 2019 worden ook deze tinnitusbehandelingen vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt uiteraard wel aangesproken.
Op deze pagina leest u meer informatie over deze behandeling.

Aanmelden voor onze tinnituszorg kan via een verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts of KNO-arts. Na ontvangst van de verwijzing krijgt u van ons een brief met het verzoek de bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Vervolgens krijgt u van ons een uitnodiging. Hoe snel dat is, hangt af van onze wachtlijst.

Tinnitus informatiebijeenkomsten
Op de locaties in Apeldoorn, Hengelo, Assen, Leeuwarden en Zwolle zijn er regelmatig informatiebijeenkomsten over tinnitus. De bijeenkomst is voor iedereen met tinnitusklachten en zijn of haar partner (of iemand anders uit de directe omgeving). Tijdens de bijeenkomst zal uitgebreid besproken worden wat oorzaken, gevolgen en mogelijke behandeling van tinnitus zijn. Ook zal worden ingegaan op wat het audiologisch centrum voor u kan betekenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het audiologisch centrum in uw regio.

Verwijzing
Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de zorgverzekeraar, dan is voor deelname aan onze tinnitusbijeenkomsten een verwijzing nodig van een verwijzingsbevoegd arts. Bij het ontbreken van een verwijzing ontvangt u zelf een factuur.

Kosten
De bijeenkomsten worden in principe door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. In uw polis kan echter wel sprake zijn van een eigen risico, raadpleeg uw polisvoorwaarden hiervoor.

Een proef met een hoortoestel of maskeerder
Zeker wanneer er sprake is van slechthorendheid kan een hoortoestel de tinnituslast verminderen. Daarbij zorgt een hoortoestel natuurlijk voor een verbetering van het verstaan, waardoor het minder energie kost om een (werk-)dag door te komen. Maar ook als er een gehoorverlies is dat nog niet voor problemen zorgt, kan een hoortoestel een verlichting van de tinnitusklachten geven. Daarnaast is het mogelijk om met behulp van maskering (een ruisgeluid uit een hoortoestel) de tinnitus wat naar de achtergrond te dringen, waardoor deze minder storend wordt. Een proef met een hoortoestel of maskeerder wordt uitgevoerd door een audicien van uw keuze, maar het is verstandig deze te laten begeleiden door een tinnitus-expert van het audiologisch centrum.

Individuele begeleiding door maatschappelijk werker
Als u voor individuele begeleiding bij tinnitus kiest, gaat u samen met een maatschappelijk werker gaat u aan de slag om grip te krijgen op uw tinnitus. Afhankelijk van de ernst van uw probleem, kan die begeleiding lang of kort duren. U leert onder andere om de tinnitus meer naar de achtergrond te plaatsen en beter te ontspannen. Hierdoor krijgt u rust in uw leven, en kunt u weer genieten van dagelijkse bezigheden.

Goed tot rust komen is van groot belang bij tinnitus en daarom zal er altijd aandacht zijn voor slapen en ontspannen. Omdat de tinnitus vooral wanneer het stil is erg storend kan zijn, heeft deze vaak een groot effect op de slaap. Gelukkig zijn er technieken en tips waarmee ontspannen, inslapen en doorslapen te verbeteren zijn.

Accepteren dat de geluiden niet meer weggaan, is moeilijk. Daar kunnen wij u bij helpen. Merkt u dat uw omgeving moeite heeft met uw tinnitus, dan gaat de maatschappelijk werker samen met u op zoek naar oplossingen. Bijvoorbeeld als uw partner of familie moeite hebben met uw klachten. Of uw collega’s niet goed begrijpen waar u last van heeft.