Begeleiding bij tinnitus

Pento biedt begeleiding bij tinnitus in verschillende vormen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor informatiebijeenkomsten over het gehoor, tinnitus en de mogelijke behandelingen die op verschillende locaties worden gegeven. Tinnitusexperts kunnen u begeleiden bij een proef met een hoortoestel en/of ruisgenerator. Maatschappelijk werkers zijn getraind in de technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT) die het meest effectief zijn bij tinnitus en kunnen individuele begeleiding bieden. CGT is bewezen effectief bij tinnitus. Pento gebruikt bij de begeleiding aspecten uit deze CGT. Het gaat bijvoorbeeld om praktische adviezen en technieken waarmee de impact van de tinnitus verlaagd kan worden.

Behandelprogramma CBT4T

Bij Pento Audiologisch Centrum Utrecht kunt u terecht voor onderzoek, advies en behandeling genaamd CBT4T, een afkorting van Cognitive Behavioural Treatment for Tinnitus. Sinds 1 januari 2019 worden ook deze tinnitusbehandelingen vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt uiteraard wel aangesproken. Op deze pagina leest u meer informatie over deze behandeling.

Tinnitus informatiebijeenkomsten

Op de locaties in Apeldoorn, Hengelo, Assen, Leeuwarden en Zwolle zijn er regelmatig informatiebijeenkomsten over tinnitus. Tijdens de bijeenkomst zal uitgebreid besproken worden wat oorzaken, gevolgen en mogelijke behandeling van tinnitus zijn. Ook zal worden ingegaan op wat het audiologisch centrum voor u kan betekenen. Deze bijeenkomsten vallen ook onder vergoede zorg (na aftrek eigen risico).

Een proef met een hoortoestel of ruisgenerator

Wanneer er sprake is van slechthorendheid kan een hoortoestel de tinnituslast verminderen. Daarbij zorgt een hoortoestel voor een verbetering van het verstaan, waardoor het minder energie kost om een (werk)dag door te komen. Maar ook als er een gehoorverlies is dat nog niet voor problemen zorgt, kan een hoortoestel een verlichting van de tinnitusklachten geven. Daarnaast is het mogelijk om met behulp van een ruisgeluid uit een hoortoestel de tinnitusklachten te verminderen. Het ruisgeluid uit het hoortoestel kan voor afleiding zorgen. De hersenen worden ‘getraind’ om de tinnitus als achtergrond te zien waardoor deze onbelangrijk en minder storend wordt. Een proef met een hoortoestel of ruisgenerator wordt uitgevoerd door een audicien van uw keuze. U heeft de mogelijkheid om u te laten begeleiden door een tinnitus-expert van het audiologisch centrum.

Individuele begeleiding door maatschappelijk werker

Accepteren dat de geluiden niet meer weggaan is moeilijk. Daar kunnen wij u bij helpen, bijvoorbeeld door individuele begeleiding. Daarbij gaat u samen met een maatschappelijk werker aan de slag om grip te krijgen op uw tinnitus. Afhankelijk van de ernst van uw probleem, kan die begeleiding bestaan uit één of meerdere afspraken. U leert onder andere om de tinnitus meer naar de achtergrond te plaatsen en beter te ontspannen. Hierdoor krijgt u rust in uw leven, en kunt u weer genieten van dagelijkse bezigheden. Technieken en adviezen om stress te verminderen, meer te ontspannen, beter te slapen, minder te focussen op de tinnitus kunnen ingezet worden om te leren omgaan met de klachten. Merkt u dat uw omgeving moeite heeft met uw tinnitus, dan gaat de maatschappelijk werker samen met u op zoek naar oplossingen. Bijvoorbeeld wanneer uw partner of familie moeite heeft met uw klachten of uw collega’s niet goed begrijpen waar u last van heeft.

Meer informatie

Onderstaande boeken geven informatie over tinnitus en geven tips en adviezen waar u zelf mee aan de slag kunt gaan.

  • Eerste hulp bij oorsuizen – Olav Wagenaar (2012)
  • Oorzaken, actieve zelfhulp bij tinnitus en hyperacusis – Arno Lieftink (2019)

Verwijzing

Aanmelden voor onze tinnituszorg kan via een verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts of KNO-arts. Na ontvangst van de verwijzing krijgt u van ons een brief met het verzoek de bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Vervolgens krijgt u van ons een uitnodiging. Hoe snel dat is, hangt af van onze wachtlijst.

Kosten

Onze tinnituszorg waaronder de informatiebijeenkomsten worden in principe door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. In uw polis kan echter wel sprake zijn van een eigen risico, raadpleeg uw polisvoorwaarden hiervoor. Bij het ontbreken van een verwijzing ontvangt u zelf een factuur. Lees meer informatie over kosten en vergoedingen.