Behandelprogramma CBT4T bij Audiologisch Centrum Utrecht

Wanneer is het tinnitus behandelprogramma CBT4T iets voor u?
Als u last heeft van concentratieproblemen, slaapklachten, angst, somberheid of vermoeidheid, dan kan het behandelprogramma een positieve bijdrage leveren aan het vinden van een nieuwe balans in uw leven.  De behandeling is effectief gebleken in het leren omgaan met de tinnitus waardoor de tinnitusklachten en de negatieve emoties over tinnitus verminderen en de kwaliteit van leven verbetert.

Wat houdt het tinnitus behandelprogramma CBT4T in?
In een grootschalig onderzoek, uitgevoerd binnen Adelante in samenwerking met de Universiteit Maastricht, is deze gespecialiseerde tinnitusbehandeling ontwikkeld.In dit programma worden audiologische en psychologische methoden gecombineerd. Het is gericht op het ‘her-trainen’ van het brein in het waarnemen van het tinnitussignaal. Het programma bestaat uit twee delen, waarbij het intensievere tweede deel (stap 2) enkel op indicatie van het behandelteam gevolgd kan worden.

Stap 1
Audiologisch onderzoek
U krijgt een uitgebreid audiologisch onderzoek. Daarbij brengen wij uw tinnitusklachten en uw gehoor goed in kaart. We geven uitleg over tinnitus en het gehoor en over hoe de testresultaten
van het onderzoek invloed kunnen hebben op het verloop van uw klachten. Indien van toepassing krijgt u ook advies over het gebruik van hoortoestellen.

Tinnitus informatiebijeenkomst
Tijdens deze groepsbijeenkomst leert u van alles over het hoe en waarom van tinnitus. De oorzaken en gevolgen van tinnitus komen aan bod en u kunt vragen stellen.

Psychologisch consult
De psycholoog bespreekt tijdens dit consult in hoeverre uw tinnitus invloed heeft op uw dagelijkse bezigheden en uw gemoedstoestand aan de hand van alle verzamelde gegevens.
Na afloop bespreekt hij/zij uw gegevens met de andere professionals uit het multidisciplinaire tinnitusteam en beslist het tinnitusteam uiteindelijk of er een indicatie is voor stap 2
in de behandeling.

Fysieke beperkingen, onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal of complexe/psychiatrische problematiek kunnen een contra-indicatie zijn voor stap 2.

Stap 2
Dit betreft een groepsbehandeling die gebaseerd is op cognitieve gedragstherapie, gebruikmakend van psychomotore therapie. Het doen en ervaren staat centraal. Door lichaamsgerichte werkvormen leert u lichaamssignalen, gedachten, gevoelens en gedragspatronen herkennen, begrijpen en kan er geëxperimenteerd worden met nieuw gedrag. Hierdoor kan een andere, minder belemmerende, houding ten aanzien van de tinnitus ontstaan.

Deze behandeling duurt twaalf weken en vindt plaats in groepsverband. Afhankelijk van de ernst van uw klachten vinden de behandelsessies één of twee keer per week plaats. Een psycholoog, bewegingstherapeut en/of fysiotherapeut begeleiden u tijdens dit traject. De audioloog en de maatschappelijk werker hebben hierbij een adviserende rol.