Behandeling op maat bij dyslexie

Komt uw kind in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg, dan kunt u ervoor kiezen om deze zorg bij Dyslexienetwerk Pento te laten plaatsvinden. We starten dan de dyslexiebehandeling bij één van de aangesloten logopediepraktijken.

De dyslexiebehandeling vindt in principe wekelijks plaats bij de logopediepraktijk en duurt ongeveer 45 minuten. Na een aantal behandelingen spreken wij met de school van het kind. In dat gesprek staat de afstemming van de hulp centraal. In overleg met ouders, school en het kind wordt er een behandeling op maat gemaakt. Dat betekent dat de behandeling voor ieder kind anders kan zijn.

De begeleiding rust meestal op drie pijlers: bewustwording/de sociaal emotionele ontwikkeling, het lezen of het lezen en het spellen, en de mogelijke dispensaties en compensaties binnen het onderwijs.

Dyslexiebehandeling dichtbij huis

Het uitgangspunt van Dyslexienetwerk Pento is dat de dyslexiebehandeling zo dicht mogelijk bij de woonplaats van het kind gebeurt. Wij werken samen met logopediepraktijken in de volgende plaatsen:

Friesland

 • Sneek (tot 01-08-2024)
 • Franeker
 • Leeuwarden
 • Koudum
 • Balk
 • Wolvega
 • Ameland

Groningen

 • Haren
 • Harkstede
 • Hoogezand
 • Sappemeer
 • Zuidbroek

Overijssel

 • Zwolle