Zij maken het verschil: de cliëntenraad van Pento 

Marloes ten Kate-Schuiling (voorzitter) -Impact van gehoorverlies begrijp je pas als je er middenin zit-
Sinds medio 2022 ben ik lid van de cliëntenraad van Pento. Met mijn man en 2 dochters ben ik woonachtig in Hoogeveen. Mijn man en ik zijn beide opgegroeid in goed horende families en toen onze dochter Evi ernstig slechthorend werd geboren, in 2018, wisten wij eigenlijk helemaal niets van het daadwerkelijke leven met gehoorverlies.
Je kunt je een hoop zaken voorstellen bij gehoorverlies, maar de impact die het 24/7 heeft kun je pas begrijpen als je er middenin zit. En dan is Pento de expert die je zo goed mogelijk helpt bij het verbeteren van je gehoormogelijkheden. Maar bij kinderen in het vroegbehandelingtraject gaat dit nog veel verder. Samen met de professionals werk je aan taal- en gebaarontwikkeling, maar is ook het sociaal emotioneel sterk maken van de kinderen heel belangrijk.
Toen ik vernam dat er nieuwe leden gezocht werden voor de cliëntenraad twijfelde ik dus geen moment. Heel graag doe ik iets terug voor de organisatie en wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om zorg voor cliënten te blijven verbeteren. Ik hoop met mijn ervaring als manager van een grote technische arbeidsbemiddelaar een bijdrage te kunnen leveren aan de raad, door beleid en wensen van de raad om te zetten in concrete acties.

Ishak Kangus -Inzetten voor mensen zoals ikzelf met een auditieve beperking-
Ikzelf en ook mijn zoon zijn slechthorend waardoor ik nauwlettend de auditieve ontwikkelingen in de gaten houd. Ik wil mij nog meer gaan verdiepen in de auditieve beperkingen. Daarnaast zet ik mij via de clientenraad ook meer in voor de mensen met een soortgelijke beperking, met het doel beter gehoord te worden en geïntegreerd te raken binnen de maatschappij. Hiermee wens ik ook de belangen van de cliënten te kunnen behartigen. Dit kan o.a. bereikt worden door middel van focus op de participatie met behulp van een eenduidig beleid, betere toegankelijkheid, communicatie en voorzieningen.

Marije van der Maarel – van Ruiten – Vroege bewustwording van mogelijkheden kan leiden tot meer mogelijkheden later
Vanaf begin 2023 ben ik lid van de cliëntenraad van Pento. Onze middelste en jongste dochter (2017 en 2019) zijn geboren met matig gehoorverlies en binnen enkele weken na hun geboorte ben ik met Pento in aanraking gekomen.
Wij zijn een gezin van 5: mijn man, onze oudste dochter en ik zijn horend en waren ons nooit bewust dat we drager zijn van een gen dat slechthorendheid veroorzaakt.
Onze dochters zijn sinds de signalering van hun gehoorverlies onder behandeling bij Pento. Zij hebben veel baat (gehad) bij de Vroegbehandeling Wapper en dragen met trots hun felgekleurde hoortoestellen. Met alle hulp en begeleiding kunnen zij naar regulier onderwijs en ervaren zij in hun leven geen beperkingen als gevolg van hun gehoorverlies.
Graag wil ik vanuit alle ervaring die wij inmiddels hebben met Pento, zowel bij het audiologisch centrum als met de Vroegbehandeling, mijn steentje bijdragen aan de cliëntenraad. Ik denk graag in oplossingen en mogelijkheden en wil voor deze doelgroep een verbindende factor zijn in de raad. Daarnaast wil ik mij inzetten voor een goede bewustwording van wat er allemaal mogelijk is, om maximaal profijt te hebben van alle hulpmiddelen die er zijn.
Naast de cliëntenraad werk ik voor een stichting die zich inzet voor kinderen met een ernstige stofwisselingsziekte. Ook deze ervaringen, rondom het begeleiden van ouders en patiënten, neem ik mee in de cliëntenraad.