Zij maken het verschil: de cliëntenraad van Pento 

Evert Salverda (voorzitter) – Ik ken het belang van een gedegen en professionele cliëntvertegenwoordiging als geen ander-
Sinds mei 2017 maak ik deel uit van de cliëntenraad van Pento. In 2021 heb ik het voorzitterschap van mevr. Rennie van Moolenbroek overgenomen. Ik kwam in aanraking met Pento via mijn moeder, die inmiddels is overleden. Zij kampte met een lastige ouderdomsgehoorbeperking en kreeg destijds een gedegen advies en een uitstekende ondersteuning van Pento, waardoor ze weer aan het sociale leven kon deelnemen. Omdat ik veel ervaring met cliëntenraden heb en omdat ik door mijn pensionering over meer vrije tijd beschik, heb ik mij aangemeld als cliëntenraadslid. Als voormalig administrateur/directieassistent kan ik mijn financiële en organisatorische ervaring goed inbrengen in de raad. Als geen ander ken ik het belang van een gedegen en professionele cliëntvertegenwoordiging en dus zet ik mij graag in voor de cliënten van Pento. De verdere professionalisering van de raad heeft daarom meer dan mijn aandacht, evenals het verbeteren van het contact met onze achterban. Daarnaast hebben onderwerpen als “Ouderen, gehoorverlies en sociaal isolement”, “Jongeren, muziek en gehoorschade” en “De waarde van cultuur voor mensen met een gehoorbeperking” mijn speciale aandacht.

Marloes ten Kate -Schuiling -Impact van gehoorverlies begrijp je pas als je er middenin zit-
Sinds medio 2022 ben ik lid van de cliëntenraad van Pento. Met mijn man en 2 dochters ben ik woonachtig in Hoogeveen. Mijn man en ik zijn beide opgegroeid in goed horende families en toen onze dochter Evi ernstig slechthorend werd geboren, in 2018, wisten wij eigenlijk helemaal niets van het daadwerkelijke leven met gehoorverlies.
Je kunt je een hoop zaken voorstellen bij gehoorverlies, maar de impact die het 24/7 heeft kun je pas begrijpen als je er middenin zit. En dan is Pento de expert die je zo goed mogelijk helpt bij het verbeteren van je gehoormogelijkheden. Maar bij kinderen in het vroegbehandelingtraject gaat dit nog veel verder. Samen met de professionals werk je aan taal- en gebaarontwikkeling, maar is ook het sociaal emotioneel sterk maken van de kinderen heel belangrijk.
Toen ik vernam dat er nieuwe leden gezocht werden voor de cliëntenraad twijfelde ik dus geen moment. Heel graag doe ik iets terug voor de organisatie en wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om zorg voor cliënten te blijven verbeteren. Ik hoop met mijn ervaring als manager van een grote technische arbeidsbemiddelaar een bijdrage te kunnen leveren aan de raad, door beleid en wensen van de raad om te zetten in concrete acties.

Ishak Kangus -Inzetten voor mensen zoals ikzelf met een auditieve beperking-
Ikzelf en ook mijn zoon zijn slechthorend waardoor ik nauwlettend de auditieve ontwikkelingen in de gaten houd. Ik wil mij nog meer gaan verdiepen in de auditieve beperkingen. Daarnaast zet ik mij via de clientenraad ook meer in voor de mensen met een soortgelijke beperking, met het doel beter gehoord te worden en geïntegreerd te raken binnen de maatschappij. Hiermee wens ik ook de belangen van de
cliënten te kunnen behartigen. Dit kan o.a. bereikt worden door middel van focus op de participatie met behulp van een eenduidig beleid, betere toegankelijkheid, communicatie en voorzieningen.

Anna Hanste-Echtermeijer – Als ervaringsdeskundige kennis delen-

Ik stel me graag even aan jullie voor. Mijn naam is Anna en ik woon samen met mijn man en 4 kinderen in het mooie Twente. Sinds september 2019 ben ik lid geworden van de cliëntenraad. Momenteel werk ik als praktijkassistente bij een Verloskundigenpraktijk en hoop binnenkort ook nog mijn eigen onderneming te starten. Mijn man en ik zijn horend, echter zijn al onze 4 kinderen slechthorend. Ze waren nog maar 9 weken jong, toen ze hun eerste hoortoestellen droegen. Wat hebben we in al die jaren veel moeten ontdekken en tegelijkertijd hebben we ook zoveel kennis opgedaan. Kennis die ik als ervaringsdeskundige weleens mag delen op infodagen, wat ik ook graag mag doen. Wat mij dan opvalt is dat dat veel ouders nog zoveel vragen hebben over; solo apparatuur – passend onderwijs – cluster 2 onderwijs – gebarentaal – zwemles- etc. Het zijn dan ook vaak de kleinste alledaagse dingen, die voor horende kinderen zo vanzelfsprekend zijn maar voor ons niet. Vanuit diverse hoeken is er hulp te vragen, maar je moet wel goed weten waar je terecht kunt, wat de mogelijkheden zijn en waar je als ouder alert op moet zijn. Slechthorende kinderen verdienen de juiste hulp op het juiste moment. Door lid te zijn van de cliëntenraad wil ik graag met mijn kennis en ervaring inzetten en hiermee een bijdrage te leveren aan een kwalitatief (nog) betere zorg.

Tonnie Tuinte – Door mijn ervaring met tinnitus en slechthorendheid een bijdrage kunnen leveren-
Mijn naam is Tonnie Tuinte (1955), inmiddels gepensioneerd en sinds eind 2019 ben ik lid van de cliëntenraad van Pento. Als gewezen ondernemer bestond mijn werk vooral uit contacten met klanten, leveranciers en collega’s.
In 1989 heb ik een gehoorbeschadiging opgelopen tijdens een concert. Nadat de eerste hoortoestellen werden voorgeschreven bleek dat ik ook tinnitus (oorsuizen) had opgelopen. Het gehoor is in de jaren daarna langzaam verslechterd en ook de tinnitus is toegenomen. Ik ben dankbaar dat ik mede dankzij de kennis en kunde van de mensen bij de audiologische centra die ik in mijn leven heb bezocht, altijd en nu nog steeds de meest optimale hoortoestellen heb en toegang tot het beste advies hoe om te gaan met de voortdurende plaaggeest die tinnitus is. Op die manier heb ik nog lang kunnen werken ondanks de grote beperkingen van mijn gehoor. Toen ik las over een vacature in de cliëntenraad van Pento heb ik contact opgenomen en hoop door mijn ervaring met tinnitus en slechthorendheid bij te kunnen dragen aan verdere verbetering van de dienstverlening aan hen om wie het allemaal gaat; de cliënten.
Mijn hobbies zijn fietsen en dan vooral ligfietsen, techniek en fotografie. Als vader en opa weet ik als geen ander dat horen en spraak verstaan een primaire levensbehoefte is, waar we heel zorgvuldig mee om moeten gaan.