Zij maken het verschil: de cliëntenraad van Pento 

Rennie van Moolenbroek (voorzitter) – Goed onderzoek en advies is belangrijk voor clienten
Ik ben van kinds af aan slechthorend en al ruim 30 jaar ben ik cliënt van Pento.
Mede door mijn vrijwilligerswerk als o.a. bestuurder  bij Stichting Hoormij / NVVS besef ik hoe belangrijk het is om een goed onderzoek en een goed advies te krijgen van de audiologen van het Audiologisch Centrum.
Met mijn inbreng in de cliëntenraad van Pento wil ik de belangen van alle mensen met een auditieve beperking en taal-spraakproblemen zo goed mogelijk behartigen.

Pieter de Boer – Uit sociaal isolement met juiste gehoorbehandeling
Sinds medio 2016 ben ik lid van de cliëntenraad van Pento. Na jarenlang sukkelen met hoortoestellen heb ik in 2015 via Pento een BCD (Bone Conduction Device oftewel een in het bot verankerd hoortoestel). Dat was voor mij de oplossing! Door mijn hoorproblemen dreigde ik in een sociaal isolement te geraken. Mijn hobby’s, zang en muziek maken, kon ik bijna niet meer uitoefenen. Ik ben gepensioneerd onderwijzer en wil mijn vrije tijd deels ook graag besteden aan de cliëntenraad van Pento.

Evert Salverda – Ik ken het belang van een gedegen en professionele cliëntvertegenwoordigingals geen ander
Sinds mei 2017 maak ik  deel uit van de cliëntenraad van Pento. Ik kwam in aanraking met Pento via mijn moeder. Zij kampt met een lastige ouderdomsgehoorbeperking. Inmiddels krijgt mijn moeder advies en ondersteuning van Pento. Omdat ik veel ervaring met cliëntenraden heb en omdat ik door mijn recente pensionering over meer vrije tijd beschik, heb ik mij aangemeld als cliëntenraadslid. Als voormalig administrateur/directie assistent  kan ik mijn financiële en organisatorische ervaring goed inbrengen in de raad.  Als geen ander ken ik het belang  van een gedegen en professionele cliënt vertegenwoordiging en dus zet ik mij graag in voor de cliënten van Pento. Onderwerpen als “Ouderen, gehoorverlies en sociaal isolement”, “Jongeren, muziek en gehoorschade” en “De waarde van cultuur voor mensen met een beperking” hebben hierbij mijn bijzonder aandacht.

Halbe Hettema – Een dreigend sociaal isolement voorkomen
Als voormalig journalist heb ik in de praktijk meegemaakt welke beperkingen slechthorendheid in het dagelijks leven
met zich H. Hettemameebrengt. Ik kamp al meer dan veertig jaar  met gehoorproblemen. Dan is het goed te ervaren dat er een instelling als Pento is, die het mensen zoals ik gemakkelijker maakt een zo gewoon mogelijk leven te leiden. Ik ben ervan overtuigd dat het bestaan van een organisatie als Pento slechthorenden helpt een dreigend sociaal isolement te voorkomen. Aan dat werk hoop ik bij te dragen door mee te praten in de cliëntenraad.