Informatie over onderzoek of begeleiding

Als cliënt heeft u recht op begrijpelijke en betrouwbare informatie over het onderzoek of de begeleiding. Wij informeren u over:

  • het doel van het onderzoek of de begeleiding;
  • het soort onderzoek of begeleiding;
  • het te verwachten resultaat;
  • de mogelijke gevolgen of risico’s;
  • de alternatieve mogelijkheden.

Waar mogelijk geven wij u schriftelijke informatie. Zodat u alles thuis nog eens rustig kunt doorlezen. U heeft deze informatie nodig om te beslissen of u het onderzoek of de begeleiding echt wilt. Begrijpt u iets nog niet of heeft u vragen, dan kunt u altijd bij ons terecht.

Van u verwachten wij dat u ons alle informatie geeft die nodig is voor het onderzoek, de begeleiding of het advies dat daaruit volgt.

Toestemming voor onderzoek of begeleiding
Voor elk onderzoek of begeleidingstraject hebben wij toestemming nodig. In de meeste gevallen gaan wij uit van een stilzwijgende toestemming. U bent altijd vrij om aan te geven wanneer u een onderzoek of begeleidingstraject niet wenst.

Kinderen onder de 12 jaar mogen niet voor zichzelf beslissen: dat doen hun ouders of verzorgers. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar is zowel de toestemming van de ouders als van het kind nodig. Kinderen vanaf 16 jaar worden gelijkgesteld met volwassenen. Zij mogen voor zichzelf beslissen.

Dossier
Pento is verplicht om voor iedere cliënt een apart dossier bij te houden. In het dossier staan uw persoonlijke gegevens en gegevens over onderzoek, advies en begeleiding. Voor het vastleggen van uw gegevens hebben wij toestemming nodig. Als u uw gegevens aan ons beschikbaar stelt gaan wij uit van uw stilzwijgende toestemming. Voor de verwerking van uw gegevens houden wij ons aan de wettelijke regels.

U heeft het recht om uw dossier in te zien. Bij kinderen onder de 12 jaar hebben de ouders of verzorgers het recht op inzage. Voor inzage in dossiers van kinderen van 12 tot 16 jaar is zowel toestemming van het kind als van de ouders nodig. Kinderen vanaf 16 jaar mogen hun eigen dossier inzien. Alleen met toestemming van het kind mogen ook de ouders het dossier inzien.

Als u uw dossier wilt inzien of kopieën ervan wilt opvragen, moet u een schriftelijk verzoek indienen. U kunt het verzoek mailen of opsturen naar de Pento-locatie waar uw dossier is. Bij de inzage is legitimatie is altijd verplicht. In verband met het beantwoorden van vragen kan een medewerker aanwezig zijn.

Pento is wettelijk verplicht uw dossier minimaal twintig jaar te bewaren.

Privacy
Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij beschermen uw gegevens: ze zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen. De regels over privacy zijn vastgelegd in ons privacyreglement cliënten.