Cursus omgaan met je dove kind

De cursus is bedoeld voor ouders van ernstig slechthorende of dove kinderen in de leeftijd van twee-en-een-half jaar tot vijf jaar. In de cursus leert u omgangs- en opvoedingsvaardigheden die nodig zijn bij de opvoeding van een ernstig slechthorend of doof kind. Daarnaast is er veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en inzichten te delen met andere ouders. De cursus bestaat uit vier of vijf avondbijeenkomsten en wordt gegeven door een orthopedagoog en een maatschappelijk werker of gezinsbegeleider.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het audiologisch centrum in uw regio.