Gebarencursussen voor ouders

Voor ouders van een ernstig slechthorend of doof kind zijn er cursussen Nederlandse Gebarentaal (NGT), module 1, 2 en 3. De modules sluiten op elkaar aan en bestaan uit respectievelijk acht, tien en zestien lessen. In de cursussen wordt de Nederlandse Gebarentaal geleerd en geoefend. Tijdens de lessen oefent u de woordenschat en thema’s die passen bij de leefwereld van het jonge kind.

Voor ouders van een slechthorend kind is er de oudercursus Nederlands met Gebaren in de communicatie met jonge kinderen (NmG). Deze cursus bestaat uit twaalf lessen. In de lessen oefent u gebaren en thema’s die passen bij het ontwikkelings-niveau van het jonge kind. Alle gebarencursussen worden in groepsverband gegeven, samen met andere ouders van een slecht- horend of doof kind. De cursussen worden gegeven door een communicatiedocent op het audiologisch centrum in uw regio. De cursussen vinden altijd plaats in de avonduren.