Taal voor Tom

Voor ouders/verzorgers van dove/slechthorende kinderen van 2,5 tot 4 jaar

Niet iedereen wil, denkt of voelt hetzelfde. Dat is voor kinderen niet vanzelf duidelijk. Het helpt hen als andere mensen praten over wat zij willen, voelen of denken. Hierdoor leren kinderen dat niet iedereen hetzelfde denkt als zij. En dat is weer belangrijk voor het goed leren omgaan met andere mensen.

Je kunnen verplaatsen in wat anderen voelen, denken of willen noemen we Theory of Mind (of ToM). Dove en slechthorende kinderen hebben vaak een achterstand in ToM-ontwikkeling. Je kunt je kind helpen door zelf ToM-taal te gebruiken. Praten over gedachten en gevoelens noemen wij ToM-taal. Als ouders meer ToM-taal gebruiken, kan dat helpen voor de ToM-ontwikkeling van hun kind.

De cursus

Taal voor ToM is een oudercursus die bestaat uit drie lessen van twee uur. We leggen uit wat ToM en ToM-taal zijn. Je leert meer ToM-taal te gebruiken in dagelijkse situaties met jouw kind. Je leert ook gevoelens te laten zien door hoe je kijkt en door je lichaamstaal en gebaren.

Voor wie

Voor ouders/verzorgers van dove/slechthorende kinderen van 2,5 tot 4 jaar, die in behandeling zijn bij Pento.

Wat je gaat leren

  • Je krijgt inzicht in het belang van ToM-taal voor een goede ToM-ontwikkeling.
  • Je gaat meer bewust worden van ToM-taal in je eigen taalaanbod thuis.
  • Je gaat ToM-taal leren toepassen in alledaagse conversaties met je kind.
  • Je krijgt inzicht in het gebruiken van materialen om ToM te stimuleren.

Duur

  • 6 uur les (3 lessen van 2 uur)
  • 6 uur zelfstudie

Lesmateriaal

  • Tas van Tom
  • Handouts
  • Filmmateriaal

Kosten

Aan Taal voor Tom zijn geen kosten verbonden als de ouders/verzorgers een indicatie hebben van Pento voor behandeling.

Groepsgrootte

Er is plaats voor 12 personen. De cursus gaat door als er minimaal 4 gezinnen meedoen.

Locatie, data en tijd

Op alle Pento locaties wordt de cursus verzorgd. Informeer bij je gezinsbegeleider of eigen Vroegbehandellocatie naar de mogelijkheden.