‘Als ouders de behandeling van hun eigen keus gaan doen, is de kans een stuk groter dat de behandeling slaagt.’

‘Als ouders de behandeling van hun eigen keus gaan doen, is de kans een stuk groter dat de behandeling slaagt.’

Aldus Margo Zwitserlood-Nijenhuis, klinisch linguïst bij Pento

Ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kennen hun kind als geen ander. Zij leerden het lopen en de eerste woordjes spreken. Ze weten precies waar hun kind graag mee speelt en in welke situaties het zijn boodschap wel of juist niet goed overbrengen. Pento hecht veel waarde aan de inbreng van ouders bij diagnostiek en behandeling. Daarom biedt Pento ouders onder andere themabijeenkomsten, de Hanen oudercursus en Videohome Training aan.

De afgelopen jaren ontwikkelde Pento het ImPACTOS behandelprogramma, waarbij logopedisten ouders één-op-één helpen om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. De effectiviteit ervan is wetenschappelijk onderzocht bij de TOS-behandelgroepen van Pento, NSDSK en Auris. Na een loting werden kinderen ingedeeld in twee groepen, één groep waarbij ouders met hun kind en de logopedist het ImPACTOS programma volgden, en een tweede groep waarvan de kinderen logopedie kregen zonder hun ouders (gebruikelijke behandeling). Belangrijkste uitkomst is dat kinderen in beide groepen significant vooruit gingen in het begrijpen van taal, in hun verstaanbaarheid, de woordenschat en de zinsbouw. Een ‘significante’ vooruitgang betekent dat de vooruitgang niet op toeval gebaseerd is. Dit is goed nieuws voor alle kinderen die naar een TOS-behandelgroep gaan. Tweede uitkomst was dat de behandeling met ImPACTOS even effectief was als de gebruikelijke behandeling. Voordeel voor de ouders die het ImPACTOS programma deden, was echter dat zij zich na de behandeling beter in staat voelden hun kind te helpen bij het leren spreken. De ouders van wie de kinderen logopedie kregen zonder dat ze bij de behandeling aanwezig waren, voelden zich juist minder goed in staat hun kind te helpen.

Ouders die het ImPACTOS programma deden, schreven in een enquête dat ze het (zeer) eens waren met de volgende stellingen:

  • Mijn kind is goed vooruitgegaan.
  • Mijn kind vond logopedie leuk.
  • Ik heb de taalstimulering goed aangeleerd en thuis goed kunnen toepassen.
  • De logopedist gaf me goede ondersteuning.

Ruim 80% vond ImPACTOS een aanrader voor andere ouders:

  • Fijn om samen met de logopedist naar je kind te kijken.
  • Leuk om samen met je kind te leren.
  • Je oefent in dagelijkse activiteiten zonder dat je kind merkt dat je aan het ‘oefenen’ bent.
  • Goede manier om uit te leggen waar het bij je kind om draait w.b. de taal-spraakontwikkeling.
  • De behandeling geeft een goede ‘handleiding’ hoe om te gaan met mijn kind, hem te ondersteunen en motiveren om te groeien in spreken.
  • De logopedist weet goed te pinpointen waar ik in kan verbeteren.

Het ImPACTOS programma draagt bij aan keuzemogelijkheden voor ouders en logopedisten. Ze kunnen hiermee nu kiezen uit een behandeling samen met andere ouders (Hanen oudercursus), behandeling met video opnames (Videohome Training) of één-op-één behandeling met ImPACTOS samen met de logopedist. Mogen kiezen heeft een groot voordeel. Als ouders de behandeling van hun eigen keus gaan doen, is de kans een stuk groter dat de behandeling slaagt.

 

OKTOBER = TOS MAAND de hele maand oktober besteden verschillende organisaties extra aandacht aan taalontwikkelingsstoornis (TOS). Kijk ook op www.wereldtosdag.nl

 

 

Share Button