Pento erkend als expertiseorganisatie voor Deelkracht

Met trots kondigen wij aan dat Pento door ZonMw is erkend als expertiseorganisatie voor de Expertisefunctie ZG Auditief/Communicatief. Deze erkenning geldt voor de volledige programmaperiode van 2023 tot 2026.

ZonMw, de organisatie die onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg financiert en stimuleert, heeft Pento deze week officieel gehonoreerd. De programmacommissie was onder de indruk van de aanvraag en volledig overtuigd dat Pento aan alle gestelde criteria voldoet. Vooral de duidelijke focus op expertise in onderzoek werd zeer gewaardeerd.

Erkenning is belangrijk voor Pento
De erkenning door ZonMw is van groot belang voor Pento. Het helpt bij de ontwikkeling, verspreiding en implementatie van wetenschappelijke kennis. Dankzij deze erkenning kan Pento, in samenwerking met partners, een resultaat bereiken dat groter is dan de som der delen.

Pento speelt een cruciale rol in de zorg voor kinderen en volwassenen met auditieve en communicatieve beperkingen. Als kennisgedreven maatschappelijk betrokken organisatie hecht Pento veel waarde aan de ontwikkeling van innovatieve inzichten die de zorgkwaliteit en participatiemogelijkheden voor de doelgroep verbeteren.

In de afgelopen jaren heeft Pento flink geïnvesteerd in het opzetten van een wetenschappelijke structuur binnen de organisatie. Wetenschappelijke kennis en het delen daarvan zijn inmiddels een integraal onderdeel van de dagelijkse praktijk bij Pento. Dit blijkt uit de aanzienlijke output van onderzoeksaanvragen, wetenschappelijke artikelen, voordrachten, cursussen, ontwikkelde methodieken en doelmatigheidsstudies.

Samenwerkingsverband Deelkracht
Pento draagt bij aan het meerjarige sectorplan van Deelkracht, dat door ZonMw wordt erkend. Binnen dit samenwerkingsverband is Pento actief betrokken bij diverse projecten, behandelmonitoren en de organisatie van congressen. Daarnaast heeft Pento vele samenwerkingen opgezet met organisaties die gelieerd zijn aan de ZG-zorg, zoals universiteiten en belangenorganisaties van de doelgroep.

Share Button