Pento Vroegbehandeling

Beste ouders/verzorgers,

Welkom op de informatiesite Vroegbehandeling bij Pento. Op deze site vindt u verschillende documenten die te maken hebben met de behandeling van uw kind. Zowel voor de kinderen die doof of slechthorend zijn (auditief) als voor de kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Bij de start van de behandeling heeft u een kennismakingsgesprek met een medewerker van Pento Vroegbehandeling van de locatie waar uw kind behandeling krijgt. Tijdens dit gesprek zullen de voor u belangrijke documenten besproken worden.

Heeft u vragen over de informatie of documenten dan kunt u deze stellen aan de medewerkers van de Vroegbehandeling op de locatie.