Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Gebarencursussen

Pento biedt cursussen Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) aan.

Inhoud gebarencursussen

De cursussen zijn ontwikkeld door het Nederlands Gebaren Centrum en worden gegeven door een docent gebarentaal. De gebarencursussen volgt u in groepsverband: samen met andere ouders. In de lessen bieden we woordenschat en thema’s aan die passen bij de taalontwikkeling van het kind. Heeft u een vaste oppas of verzorger, dan kan hij of zij ook aan de cursussen deelnemen.

Gebarencursussen voor kinderen

Ook kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen baat hebben bij het gebruik van gebaren naast de gesproken taal. Het gebruik van gebaren samen met de gesproken taal is een hulpmiddel in de communicatie. Het helpt kinderen om te communiceren met hun omgeving. Het nadoen (imiteren) van gebaren is voor een kind makkelijker dan het imiteren van klanken en woorden. Daarnaast gaan kinderen door het imiteren van gebaren sneller de bijbehorende klanken en woorden imiteren.

De gebarencursussen bestaan uit acht tot zestien lessen en worden in de avonduren gegeven op de Pento-locatie waar uw kind in behandeling is.