Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Gehooronderzoek bij kinderen

U meldt zich met uw zoon of dochter bij de balie van het audiologisch centrum.

U neemt plaats in de wachtkamer, uw zoon of dochter kan nog even spelen tijdens het wachten.

De medewerker van Pento die het onderzoek uitvoert haalt u op uit de wachtkamer.

De onderzoeker gaat testen door middel van een spel met geluid of uw kind goed hoort.

Daarna wordt met een lampje in de oren gekeken.

Met een dopje in het oor meten we of het trommelvlies goed kan bewegen.
Uw kind gaat een ‘tekening maken met zijn of haar oren’.

De " tekening" komt uit het apparaat.

Met een dopje dat aan de computer vastzit wordt gemeten of de binnenoren goed werken.

Na het onderzoek bespreken we direct de uitslag met u.

Het onderzoek is klaar, tot ziens!