Pento - Experts in horen, spreken en verstaan

Audiometrie

Audiometrie is een manier om gehooronderzoek te doen. Er zijn twee vormen van audiometrie:

Toonaudiometrie

Toonaudiometrie staat ook wel bekend als de ‘piepjestest’. Via een hoofdtelefoon krijgt u geluiden te horen op verschillende sterktes en frequenties (toonhoogtes). U geeft vervolgens aan of u het geluid heeft gehoord. Bij jonge kinderen wordt de test in spelvorm afgenomen, bijvoorbeeld met blokjes. De onderzoeker noteert in een audiogram (grafiek van het gehoor) welke geluiden nog net worden gehoord. Op deze manier wordt het gehoor zo nauwkeurig mogelijk gemeten.

audiometrie

Heel jonge kinderen krijgen de geluiden via luidsprekers of geluidgevende materialen te horen. Er wordt goed gekeken hoe het kind op de geluiden reageert. Aan de hand van de reacties bepalen we wat een kind wel of niet kan horen.

Spraakaudiometrie

Bij spraakaudiometrie krijgt u via de hoofdtelefoon een groot aantal woorden van verschillende geluidssterktes te horen. U zegt deze woorden zo nauwkeurig na. Hiermee bepalen we welke beperkingen er zijn in het verstaan van spraak.